Komunikat dotyczący rekultywacji składowiska odpadów w Sampławie

Opublikowano:

8 stycznia 2020 r. Gmina Lubawa podpisała umowę z firmą RDF Sp. z o.o. z Ostrołęki na wykonanie usługi rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Sampławie. W ramach umowy prowadzone są prace rekultywacyjne zgodnie z posiadanymi przez gminę: Decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zamknięcie składowiska odpadów oraz Decyzją Starosty Powiatu Iławskiego zezwalającą na przetwarzanie odpadów.

Zgodnie z posiadanymi przez Gminę decyzjami do rekultywacji składowiska wykorzystywany jest między innymi odpad o kodzie 19 05 03 oraz gruz, gleba i ziemia w tym kamienie. Wykonawca dostarczył do urzędu wyniki badań kompostu, przeprowadzone przez laboratorium akredytowane, dzięki którym odpad ten może być wykorzystany m.in. do rekultywacji składowiska odpadów. Zgodnie z umową rekultywacja potrwa do 30 września 2020 r.
Prace rekultywacyjne są na bieżąco monitorowane przez pracownika Urzędu Gminy.

UG Lubawa