Gmina Lubawa. Radni przyjęli budżet na 2020 rok

Opublikowano:

W poniedziałek 23 grudnia Rada Gminy Lubawa przyjęła budżet na 2020 rok. W ostatniej w tym roku XII zwyczajnej sesji uczestniczyło 15 radnych. W przyszłym roku dochody gminy sięgną ogółem 58 mln 188 tys., a wydatki 62 mln 688 tys. zł.
Jedną z większych pozycji stanowi oświata i wychowanie, która pochłania 39,8 proc. ogółu wydatków bieżących, inne kategorie jak np. rodzina – 45,5 proc., a transport i łączność – 1,4 proc.

Plan wydatków inwestycyjnych ostatecznie zamknął się na poziomie 9 mln 553 tys. zł. Priorytetem jest utrzymanie finansowania inwestycji, które są w realizacji oraz zadań z podpisanymi umowami.

Poza tym konieczne było zapewnienie środków finansowych dla zadań, które posiadają bezzwrotne finansowanie zewnętrzne głównie z Unii Europejskiej czy Funduszu Dróg Samorządowych. Na przyszły rok m.in zaplanowano przebudowę trzech gminnych dróg, dokończenie budowy gminnej hali sportowej w Byszwałdzie oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Sampławie oraz na odcinku Mortęgi-Lubawa.

Radni podjęli także uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025; zmiany uchwały budżetowej; określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubawa na rok szkolny 2019/2020; regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubawa; utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior+ w Złotowie; utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Senior+ w Mortęgach; Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Na zakończenie sesji głos zabrał wójt Tomasz Ewetowski, który w imieniu przewodniczącego Rady Gminy oraz własnym złożył świąteczno-noworoczne życzenia zdrowia, szczęścia oraz udanej współpracy dla dobra mieszkańców gminy Lubawa.

materiał UG Lubawa