Uroczyste otwarcie drogi Lubawa - Mortęgi

Opublikowano:

Jak już informowaliśmy zakończyła się wspólna inwestycja gminy Lubawa i powiatu iławskiego polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1345 N na odcinku Lubawa-Mortęgi (granica powiatu). W ramach zadania przebudowano drogę od granicy miasta Lubawa do granicy Powiatu Iławskiego  do miejscowości  Kuligi.

Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z asfaltobetonu. Na terenach niezabudowanych przewidziano poszerzenie jezdni do 6,00 m, natomiast w terenie zabudowanym we wsi Mortęgi poszerzenie do 5,50 m ze względu na istniejącą zabudowę.
Inwestycję na odcinku ok 3,8 km zrealizowała firma DROGOMEX Sp. z o.o. z Pruszkowa. Całkowity koszt inwestycji to 4 388 454,09  zł. Przyznana kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiła 50 proc. projektu. Pozostałe 50 proc. to wkład Gminy Wiejskiej Lubawa (25 proc.) oraz Starostwa Powiatowego (25 proc.).

W dniu 29 listopada uroczyście oddano do użytku przebudowaną drogę powiatową łączącą Mortęgi z Lubawą. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz  wojewódzkich, powiatowych, gminnych, inwestorów, wykonawcy, mieszkańcy oraz zaproszeni goście, m.in. wicewojewoda Sławomir Sadowski. Spotkanie prowadził starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski, który opowiedział o wspólnej inwestycji.

Nową drogę poświęcił ks. Jerzy Hirsz, a następnie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi.

od  autora: Szkoda tylko,że w okresie decyzyjnym, władze powiatu iławskiego  nie zwróciły się  do gminy miejskiej  Lubawa o wyrażenie zgody na udział w partycypacji tego zadania.

(mz)    

foto mz