Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski z Wizytą Studyjną Starostów z Warmii i Mazur w Brukseli

Opublikowano:

Od poniedziałku 4 marca trwa Wizyta Studyjna Starostów z Warmii i Mazur w Brukseli, w której uczestniczy Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego. Spotkania z dyplomatami, posłami Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej, debaty na temat rozwoju regionu oraz wdrażanie programów RPO – to tylko niektóre punkty wizyty w Brukseli, która potrwa do dziś, tj. do środy 6 marca.

We wtorek 5 marca Starosta uczestniczył w konferencji pt. "Rola rewitalizacji społecznej w rozwoju gospodarczym małych miasteczek". Była ona zorganizowana  przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Posła do Parlamentu Europejskiego, Krzysztofa Hetmana. Tego dnia odbyło się także  spotkanie z Poseł Barbarą Kudrycką, która omówiła  zadania Parlamentu Europejskiego, współpracę w ramach Komisji PE i grup politycznych. Starostowie zwiedzali tego dnia Parlament Europejski.
W środę 6 marca natomiast Starostwie uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego omówiono zadania Komisji Europejskiej dotyczące zdrowia, programy dedykowane zdrowiu i opiece zdrowotnej w kolejnej perspektywie finansowej. Jednym z tematów był także wolontariat.
W Brukseli nie zabrakło burmistrzów polskich miast Cittaslow, a także starostów powiatów, na których terenie leżą miasteczka zrzeszone w sieci.

Pełen skład delegacji:
1. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustaw Marek Brzezin
2. Wicestarosta Elbląski, Ryszard Zając
3. Wicestarosta Mrągowski, Paweł Antoni Długoborski
4. Starosta Ostródzki, Andrzej Wiczkowski
5. Starosta Nowomiejski, Andrzej Ochlak
6. Starosta Olsztyński, Andrzej Abako
7. Starosta Działdowski, Paweł Cieśliński
8. Starosta Lidzbarski, Jan Harhaj
9. Starosta Szczycieński, Jarosław Matłach
10. Starosta Iławski, Bartosz Bielawski
11. Starosta Gołdapski, Marzanna Marianna Wardziejewska
12. Starosta Giżycki, Mirosław Dariusz Drzażdżewski
13. Wicestarosta Nidzicki, Paweł Przybyłek
14. Wicestarosta Piski, Marek Wysocki
15. Dyrektor Gabinetu Marszałka (GM), Zygmunt Kiersz
16. Pracownik GM, Alicja Ostas – Dela

źródło: powiat-ilawski.pl 


Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski w Brukseli (na zdjeciu w drugim rzędzie)