ZA NIMI WAŻNY PROJEKT I WSPANIAŁA PRZYGODA Z TOLERANCJĄ

Opublikowano:

Gala Szkoły Dialogu 2018, w której uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół z Lubawy oraz ich opiekunowie i przedstawiciele organu prowadzącego, zgromadziła ponad tysiąc dwustu gości z blisko 40 szkół z całego kraju. Należy podkreślić, że z województwa warmińsko-mazurskiego obecne były tylko 3 szkoły.

Wśród zebranych licznie gości tymi najważniejszymi byli oczywiście uczniowie i uczennice Szkoły Dialogu oraz ich nauczyciele. Na Sali Teatru Wielkiego w Warszawie zebrali się również reprezentantki i reprezentanci środowiska dziennikarskiego, artystycznego, politycznego i dyplomatycznego.

Obecni byli m.in. Wicemarszałek Senatu - Bogdan Borusewicz, Ambasador Związku Australijskiego - Paul Wojciechowski, Wiceambasador Izraela - Ruth Cohen-Dar, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy - Rafał Trzaskowski, Naczelny Rabin Polski - Michael Schudrich.

Gala to wyjątkowe uhonorowanie wysiłków uczennic i uczniów, którzy wzięli udział w programie Szkoła Dialogu. Celem programu jest inspirowanie młodzieży do samodzielnego dokonywania odkryć, autorskiego upamiętniania żydowskiej lokalnej historii i troski o pamięć o wspólnej przeszłości. Od startu programu w 2008 roku wzięło w nim udział blisko 360 szkół.

Zespół Szkół w Lubawie podjął się tego niełatwego wyzwania po raz pierwszy, ale jak zakładają organizatorki projektu, nie po raz ostatni. Na prezentacji poszczególnych relacji ze szkół przedstawiono m.in. projekt  przygotowany przez młodzież z Lubawy. Szkoła wprawdzie nie uzyskała dodatkowego wyróżnienia, ale sam udział w gali, w samej akcji jest dla nich wspaniałą przygodą z tolerancją i już snują pomysły na kolejny rok programu. - Dzięki takim wydarzeniom, można w ciekawy sposób odkryć historię swojego regionu i przy okazji zwiększać w sobie poczucie tolerancji – powiedział jeden z uczestników programu 

Joanna Babecka Starostwo Powiatowe w Iławie