Trzydzieści pięć minut trwała XIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. 30 czerwca br. w sesji uczestniczyło 13 radnych. Zmieniono uchwałę w sprawie wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Lubawy, zmieniono uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw i regulaminu korzystania z łazienek
(2016-07-04)
8 czerwca odbyła się XVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sprawozdaniu między sesjami za okres od 28 kwietnia do 8 czerwca burmistrz poinformował między innymi o przekazaniu przez wojewodę w formie dotacji celowej kwoty 444.757 zł na żłobek miejski na 30 miejsc, który ma rozpocząć pracę jesienią br.
(2016-06-14)
28 kwietnia w sali sesyjnej urzędu odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Na wstępie burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z działalności między sesjami.
(2016-05-04)
23 marca 2016 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami burmistrz poinformował między innymi o zwołaniu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w związku z kończącą się kadencją członków
(2016-03-29)
24 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w wieku 91. lat, Honorowego Obywatela Miasta Lubawa dr Jerzego Szewsa
(2016-02-27)
23 grudnia 2015 r. o godz. 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XIV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa oraz II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa
(2015-12-28)
W dniu 26 listopada 2015 r., tj. czwartek, o godz. 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sesji udział brało 14 radnych
(2015-11-29)
28 października odbyła się XII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa w której uczestniczyło 12 radnych.Zgodnie z porządkiem obrad burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z działalności między sesjami.
(2015-10-30)
W środę 30 września odbyła się XI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W obradach uczestniczyło 13 radnych. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, burmistrz Maciej Radtke, odczytał sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami
(2015-10-03)
W sprawozdaniu z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami burmistrz poinformował między innymi o powołaniu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Lubawie Pani Magdaleny Pankowskiej
(2015-08-27)
13 maja 2015r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W porządku obrad znalazło się rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2014 rok
(2015-05-17)
W dniu 25 marca 2015 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa.
(2015-03-28)
25 lutego 2015r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się V zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sesji uczestniczyło 14 radnych
(2015-02-27)
28 stycznia 2015r. W środę o godz. 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się IV zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa. Pod nieobecność Burmistrza, sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami przekazał z-ca Stanisław Kieruzel.
(2015-01-31)
W dniu 22 grudnia 2014 r. o godz. 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się III zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. W sprawozdaniu z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami burmistrz poinformował radnych o zmianach w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie
(2014-12-28)
5 grudnia 2014 r. odbyła się II zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Na sesji zostały powołane stałe Komisje Rady. Radni ustalili zakres działania Komisji oraz dokonali wyboru ich składów osobowych i przewodniczących
(2014-12-10)
Sesja została zwołana zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Elblągu na dzień 28 listopada 2014 roku. W głosowaniu tajnym radny Jan Sarnowski uzyskał 14 głosów i został przewodniczącym Rady Miasta Lubawa
(2014-11-28)
W piątek 31 października 2014 r. odbyła się XL – a zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Była to ostatnia sesja mijającej kadencji, miała uroczysty charakter i wyjątkowo radni obradowali w Kinie „Pokój”
(2014-11-04)
Poniżej prezentujemy pełną listę kandydatów na radnych Rady Miasta Lubawa. W wyborach samorządowych, które odbędą się 16 listopada br. o 15 mandatów będzie walczyć 39 kandydatów, których wystawiły 4 Komitety Wyborcze
(2014-10-18)
W dniu 17 września 2014 r. o godz. 9:00 w sali Urzędu Miasta Lubawa radni spotkali się na XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Lubawa. Po wysłuchaniu pozytywnych opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa za I półrocze 2014 roku
(2014-09-20)
12 września br. w w kinie Pokój w Lubawie odbyła się uroczystość z udziałem władz samorządu lokalnego, pracowników urzędu, pracowników biblioteki, kapłanów naszych parafii, projektantów i wykonawców kilku inwestycji. Uroczystość otworzył Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Zenon Paprocki
(2014-09-15)