We wtorek, 10 marca 2011 roku o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
(2011-03-12)
W czwartek, 10 marca o godz. 10:00 odbędzie się V zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Porządek obrad:
1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4. Wolne wnioski i interpelacje.
5. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej – opinia Komisji.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
(2011-03-09)
Dobiegają końca Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Lubawa. W czwartek, 4 marca o godz. 18:00 nowe władze jednostki wybiorą ochotnicy z Prątnicy oraz z Łążyna. 11 marca zebrania odbędą się w OSP Szczepankowo i w OSP Omule, 18 marca – OSP Rumienica, OSP Gutowo, OSP Kazanice.
(2011-03-02)
Wpłynęło 10 ofert na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko”. Zadanie zostało podzielone na 2 części. Część Nr 1 Przebudowa drogi gminnej w m. Targowisko W zakres realizacji zamówienia m.in. wchodzą:
(2011-02-22)
W piątek, 18 lutego w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Złotowie o godz. 18:00 odbędzie się uroczyste włączenie miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Będzie to pierwsze takie wyróżnienie dla druhów w powiecie iławskim od 7 lat.
(2011-02-15)
Podobnie jak w mieście podczas ostatniej sesji Rady Gminy Lubawa 30 grudnia 2010 roku, radni uchwalili budżet na 2011 rok.
(2011-01-02)
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.” Tymi słowami Tomasz Ewertowski złożył ślubowanie podczas II zwyczajnej sesji Rady Gminy Lubawa obejmując urząd wójta już po raz trzeci.
(2010-12-07)
Radni Gminy Lubawa spotkali się na I Sesji Rady Gminy Lubawa. Obradom przewodniczył najstarszy z radnych Benedykt Czarnecki. Radni złożyli ślubowanie, a następnie zgodnie z porządkiem obrad I sesji dokonano wyboru Przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.
(2010-11-30)