Pucharowa środa. Red Dragons Pniewy - Constract Lubawa (0:2) 5:2

/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0001b.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_001.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0002.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0003.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0004.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0005.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0006.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0007.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0008.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0010.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0011.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0014.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0015.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0016.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0017.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0018.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0020.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0021.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0022.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0023.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0024.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0025.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0026.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0027.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0028.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0030.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0031.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0032.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0033.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0034.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0035.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0036.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0037.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0047.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0048.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0050.JPG
/media/2021-03-18-12-31-46/dPP_0051.JPG