Rozmowa ze Sławkiem Kasprzyckim o tegorocznej Soundeli w Lubawie i nie tylko.

/media/2024-06-30-20-59-24/jam session (160 of 299).JPG
/media/2024-06-30-20-59-24/soundela23-43.JPG
/media/2024-06-30-20-59-24/soundela23-147.JPG
/media/2024-06-30-20-59-24/soundela23-160.JPG
/media/2024-06-30-20-59-24/wykłady (21 of 114).JPG
/media/2024-06-30-20-59-24/zbiorowe 2023.JPG