Bal Andrzejkowy świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych w zajeździe Tropicana

/media/aktu_23/Aktu_23-00.jpg
/media/aktu_23/Aktu_23-01.jpg
/media/aktu_23/Aktu_23-01a.jpg
/media/aktu_23/Aktu_23-02.jpg
/media/aktu_23/Aktu_23-03.jpg
/media/aktu_23/Aktu_23-03a.jpg
/media/aktu_23/Aktu_23-04.jpg
/media/aktu_23/Aktu_23-04a.jpg
/media/aktu_23/Aktu_23-04b.jpg