VII PRZEGLĄD KABARETÓW HIHIHAHA!

Opublikowano:

VII edycja Przeglądu Kabaretów HIHIHAHA odbędzie się 22 i 23 listopada 2014 roku w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku (ul. Kościuszki 17, 13-306 Kurzętnik) w godzinach popołudniowych. 

Organizatorem VII PRZEGLĄDU KABARETÓW HIHIHAHA jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska z siedzibą w Kurzętniku, Wybudowanie 4, 13-306, zwana dalej LGD.   Partnerami są: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kurzętnik, Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku, Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych.

II. UCZESTNICTWO
1. Przegląd Kabaretowy jest otwartym konkursem dla wszystkich grup, zespołów i osób indywidualnych zajmujących się twórczością kabaretową.
2. W  HIHIHAHA mogą uczestniczyć osoby powyżej 14 roku życia. Osoby/grupy niepełnoletnie zobowiązane są do przyjazdu na Przegląd z pełnoletnim opiekunem Kabaretu.
3. Wstęp na VII Przegląd Kabaretów HIHIHAHA jest dla osób powyżej 14 roku życia.
4. Aby zgłosić chęć udziału w Przeglądzie Kabaretów Wiejskich należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres biuro@lgdziemialubawska.pl do 13 października 2014 roku lub dostarczyć osobiście na adres biura LGD Ziemia Lubawska, Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik
5. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 13.10.2014r.
6. Organizatorzy Przeglądu zapewniają wspólny nocleg (w Kaczym Bagnie – Miejscu Inicjatyw Pozytywnych, www.kaczebagnp.pl ), posiłki (kolacja, śniadanie, obiad) oraz bezpłatny udział w HIHIHAHA wszystkim kabaretom biorącym udział w konkursie.

III. PRZEGLĄD
1. VII edycja Przeglądu Kabaretów HIHIHAHA odbędzie się 22 i 23 listopada 2014 roku w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku (ul. Kościuszki 17, 13-306 Kurzętnik) w godzinach popołudniowych
2. Organizatorzy przewidują występ 8 kabaretów.
3. Kabarety walczyć będą o I, II i III miejsce nagrodzone nagrodami pieniężnymi oraz statuetkami, a także o nagrodę publiczności (statuetka i nagroda niespodzianka).
4. Program każdego występującego kabaretu nie powinien trwać dłużej niż 20 minut.  
Montaż (demontaż) scenografii własnej kabaretu nie może trwać dłużej niż 5 minut.
Laureaci przeglądu zobowiązani są do wzięcia udziału w Wieczorze Finałowym, który odbędzie się 23.11.2014, podczas którego rozstrzygnięty zostanie konkurs, rozdane zostaną nagrody oraz wystąpi gwiazda wieczoru (kabaret zaproszony przez organizatorów).
5. Na końcu przeglądu, przed obradami jury przewiduje się minutowe prezentacje na scenie wszystkich Kabaretów.
6. LGD zapewnia zakwaterowanie kabaretom z soboty na niedzielę w Kaczym Bagnie-Miejscu Inicjatyw Pozytywnych. To niezależny ośrodek kultury i edukacji zajmujący się animacją młodzieży, którego idea zaczerpnięta została ze Szkół pod Żaglami. Artyści zakwaterowani zostaną w jednej wspólnej Sali noclegowej, wyposażonej w wygodne łóżka piętrowe, koce i poduszki. Należy zabrać swoje ręczniki, można też przyjechać ze śpiworami.
7. Ponieważ w Przeglądzie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, a impreza współorganizowana jest przez młodzież, w czasie trwania Przeglądu Kabaretów  HIHIHAHA zabrania się spożywania alkoholu bez względu na wiek (również w czasie wolnym).
8. Kabaretom udostępniona zostanie sala w Kaczym Bagnie do przeprowadzania prób. Będzie również możliwość przyjechania wcześniej do miejsca realizacji Przeglądu (GCK w Kurzętniku) w dniach przeglądu w celu zrobienie próby na scenie.
9. Występy uczestników musza być własnego autorstwa, niedozwolone są plagiaty innych grup artystycznych.
IV. JURY
1.  Zadaniem jury jest ocena występu kabaretów podczas przeglądu oraz wydanie werdyktu końcowego.
2.  Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest organizacja pracy jury oraz sporządzenie protokołu z obrad końcowych.
3.  Końcowe obrady jury toczą się przy drzwiach zamkniętych.
4. Po zakończeniu obrad i sporządzeniu protokołu przedstawiciel jury odczytuje werdykt uczestnikom konkursu oraz zebranej publiczności.
5.  Werdykt jury w zakresie oceny występów oraz przyznania nagród jest ostateczny.
6. W skład jury wejdzie od 3 do 5 osób, niezwiązanych z żadnym występującym kabaretem.
7. Publiczność przyzna nagrodę publiczności w wyniku głosowania na najlepszy kabaret.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. LGD zastrzega sobie wyłączne prawo dysponowania zarejestrowanym materiałem (foto, audio, wideo itp.) z przeglądu, w tym sprzedaży praw do emisji w  lokalnych mediach.
2. Wysłanie zgłoszenia na Przegląd jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wszystkich członków kabaretu, a co za tym idzie ze zgodą na przestrzeganie go.
3. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzygają pomysłodawcy imprezy.
4. LGD zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.W imieniu Zarządu LGD Ziemia Lubawska
  Wice Prezes LGD  Kamila Kulpa

  FORMULARZ >>>formularz.pdf