25-lecie święceń kapłańskich ks. dr Marcina Staniszewskiego

Opublikowano:

16 czerwca br. o godz. 14.00 w kościele pw. Świętych Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie, odbyła się uroczystość 25-lecia święceń kapłańskich proboszcza parafii i dziekana, ks. dr Marcina Staniszewskiego. Mszę świętą odprawił sam Jubilat, modląc się za dar powołania do służby Bożej. Słowo Boże wygłosił ks. Rajmund Piotr Ponczek, proboszcz w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bierzgłowie.

Przedstawiciele parafii na czele z kapłanami złożyli księdzu serdeczne życzenia jubileuszowe. Przedstawiciele Rady Parafialnej zwrócili uwagę na fakt powstania w parafii nowych wspólnot m.in. Męskiego Różańca, Rodzin Nazaretańskich, III Zakonu św. Franciszka, nowych Róż Żywego Różańca oraz na przeprowadzone remonty w kościele i w budynkach poklasztornych.

Ks. Dziekan Marcin Staniszewski święcenia kapłańskie otrzymał 19 czerwca 1999 roku z rąk Bp. Andrzeja Suskiego. Pierwszym dekretem został powołany do Bazyliki Kolegiackiej św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu. Od roku 2001odbywał studia doktoranckie na KUL, po których ponownie został skierowany do posługi w Grudziądzu (2004 2007). W latach 2007-2013 przez dwie kadencje pełnił funkcję wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. W roku 2013 został skierowany do Lubawy.

Na zakończenie, nie kryjąc wzruszenia, głos zabrał Jubilat. Dziękował Panu Bogu za dar kapłaństwa, a swojej Mamie, obecnej na uroczystości za dar życia. Podziękował wszystkim wiernym i parafianom za to, że Lubawa stała się Jego drugim domem. Na zakończenie słowa wdzięczności skierował do kapłanów z dekanatu i do wszystkich, którzy przybyli na uroczystość. Szczególnie podziękował księdzu prałatowi Józefowi Nowakowskiemu, wieloletniemu duszpasterzowi ludzi pracy i kapelanowi Solidarności, który udzielał Jubilatowi Sakramentu Chrztu Świętego. (mz)