Informacja dla mieszkańców Gminy Lubawa

Opublikowano:

W związku z zapytaniami mieszkańców Gminy Lubawa dotyczącymi jakości dostarczanej wody przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. informujemy, że woda dostarczana odbiorcom zasilanym z wodociągów publicznych będących w posiadaniu Spółki (tj: Wodociąg Wałdyki, Wodociąg Targowisko, Wodociąg Łążyn i Wodociąg Omule) spełnia wszystkie wymagania w zakresie mikrobiologicznym.

Cząstkowe sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 25 marca 2024 dostępne są na stronie BIP Spółki pod adresem http://www.zk-lubawa.4bip.pl

Powyższa informacja nie dotyczy odbiorców z terenu gminy Lubawa zaopatrywanych w wodę przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie (msc. Fijewo i Losy), którzy powinni się stosować do komunikatów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/psse-ilawa

Prezes Zarządu
Adam Marchlewski