Uczeń szkoły w Sampławie laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki

Opublikowano:

Dawid Rams - uczeń 8 klasy Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie został LAUREATEM WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z MATEMATYKI. Serdecznie gratulujemy Dawidowi, jego rodzicom oraz nauczycielce matematyki - pani Hannie Ewertowskiej.
Dawid jest jednym z 60 laureatów konkursu w województwie warmińsko-mazurskim. 

Dzięki osiągniętemu sukcesowi uczeń jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z części matematycznej, uzyskując jednocześnie najwyższy możliwy wynik. Ponadto otrzymuje na koniec roku ocenę celującą z matematyki. Kolejnym przywilejem wynikającym z posiadania tytułu laureata jest to, że Dawid zostanie w pierwszej kolejności przyjęty do wybranej przez siebie publicznej szkoły ponadpodstawowej. 

materiał S.P w Sampławie