BIEŻĄCE INWESTYCJE NA GMINNYCH DROGACH

Opublikowano:

Na terenie gminy Lubawa znajduje się ponad 500 kilometrów dróg gminnych i wewnętrznych. Co roku na budowę, modernizację i naprawy Gmina przeznacza wielomilionowe nakłady. Budowa 1 kilometra drogi o szerokości 5 metrów to koszt rzędu od 2 do 4 milionów złotych. 

Tylko w ubiegłym roku na gminną infrastrukturę drogową zostało wydatkowane około 18 milionów złotych. Również w obecnie realizowane i będące w przygotowaniu inwestycje i remonty dróg gminnych koncentrowane są duże nakłady finansowe. W sumie na realizowane i zaplanowane do realizacji inwestycje drogowe zaplanowane są środki w wysokości ok. 30 mln zł.

W realizacji:
• budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048N PGR Grabowo-Rożental  odcinek o dł. 1,24km. Wartość  5.024.751,21 zł;
• remont drogi gminnej Nr 147004N w m. Byszwałd  odcinek o dł. 400mb wartość zadania 448.000,00 zł;
• przebudowa drogi gminnej w m. Omule odcinek o  dł. 214mb. Wartość zadania - 514.000,00 zł;
• budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048N PGR Grabowo-Rożental etap II odcinek o dł.890mb wartość 4.600.000,00 zł;
• przebudowa drogi gminnej w m. Szczepankowo odcinek o dł. 450mb. wartość 2.290.000,00 zł;
• Przebudowa drogi gminnej w m. Szczepankowo ( Kolonie) dł. 675mb. wartość  3.058.000,00 zł;
Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę drogi gminnej w m. Rumienica o dł. 470mb. szacunkowa wartość około 1 mln zł.
W przygotowaniu:
• rozbudowa dróg gminnych Nr 147001N i 147032N  w m. Rożental - Gierłoż odcinek około 820 mb, wartość około  2.000.000 zł;
• budowa drogi w m. Rakowice - Sampława 1,6 km  wartość około 3.000.000 zł;
• przebudowa drogi gminnej nr 147042N w m. Tuszewo - Mortęgi odcinek -1,1 km  wartość o około 2.000.000 zł;
• przebudowa drogi gminnej Nr 147013N w m. Czerlin, odcinek o dł. 2,0km wartość około1.500.000 zł;
• przebudowa drogi gminnej Nr 147005N Rodzone-Łążek odcinek 3,6 km;
• przebudowa drogi w Prątnicy.
• Uchwałą Rady Gminy Lubawa Gmina przekazała 2.200.000 zł na realizację drogi powiatowej Wałdyki-Złotowo.

U.G Lubawa