Podziękowanie. Druhny i druhowie z OSP Prątnica dziękują

Opublikowano:

W minioną sobotę uroczyście świętowaliśmy 100-lecie działalności naszej Jednostki oraz przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, w związku tym pragniemy podziękować: pani senator, parlamentarzystom, marszałkowi województwa, przedstawicielowi wojewody, wójtowi Tomaszowi Ewertowskiemu, z-cy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st.bryg. Tomaszowi Ostrowskiemu, Komendantowi Powiatowemu PSP w Iławie st.bryg. Piotrowi Wlazłowskiemu, Dyrektorowi Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Warmińsko-Mazurskiego dh Maciejowi Jasińskiemu, członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Warmińsko-Mazurskiego dh Julianowi Lemiechowi, Komendantowi Komisariatu Policji w Lubawie  kom.Romanowi Gancarz , radnym Rady Gminy Lubawa, wicestaroście Markowi  Polańskiemu, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy - Dariuszowi Liberackiemu, radnym Rady Powiatu iławskiego, Sołtysowi Prątnicy wraz z Radą Sołecka - Janowi Kowalkowskiemu.

Księżom: Tomaszowi Mowińskiemu  i Marcinowi Staniszewskiemu, Państwu Annie Rucińskiej i Arkadiuszowi Rucińskiemu, Komendantowi Gminnemu  Dowódcy  uroczystości  druhowi -Krzysztofowi Rutkowskiemu, Spikerowi dh Pawłowi Szauer, dh  Mateuszowi Pawelczykowi  dowódcy pododdziału, KGW Prątniczanki za przygotowany poczęstunek, Marianowi  Ziółkowskiemu za wykonanie  tablicy  pamiątkowej, wszystkim delegacjom OSP  z Gminy i Lubawy, wszystkim członkom wspierającym oraz  darczyńcom, którzy  przyczynili się  do zorganizowania uroczystości, Marianowi Żuchowskiemu za zdjęcia i fotorelację z uroczystości.

OSP Prątnica  
foto mz