PARLAMENTARZYŚCI Z ROBOCZĄ WIZYTĄ W LUBAWIE

Opublikowano:

W poniedziałek, 22 maja, Mateusz Szauer wspólnie z Siostrą Dyrektor Ewą Markowską w Niepublicznym Zakładzie Opieki Długoterminowej "Szpital św. Jerzego" w Lubawie gościli Parlamentarzystów – Panią Poseł Agnieszkę Hanajczyk oraz Pana Posła Tomasza Szymańskiego.

Wizyta była okazją do ciekawych rozmów z dyrekcją placówki, personelem i lokalnymi samorządowcami o pozyskanych, dobrze ulokowanych środkach unijnych, ale także problemach dotykających obecnie służbę zdrowia.

Przyszłość lubawskiej placówki od 2011 roku doskonale kreuje pochodząca z pobliskich Wałdyk Siostra Dyrektor wspólnie ze świeckim personelem.
 
Ich poczucie misji, ogrom pracy, determinacja do działania spowodowały, że lubawski „Szpital św. Jerzego” jest dziś wyróżniającą się placówką tego typu w regionie, stawianą za wzór do naśladowania, o czym wszyscy mogli się przekonać zwiedzając obiekt.

Łącznie w latach 2013-2023 zrealizowano tu 20 inwestycji za kwotę ponad 11 mln zł! Zmodernizowano praktycznie cały obiekt łącznie z przyległym terenem rekreacyjnym. Środki unijne stanowiły niemal 70 % całkowitej kwoty wydatkowanej na inwestycje i głównie dzięki nim placówka mogła się tak rozwinąć.

Osoby w podeszłym wieku zasługują na godną starość, pełną opiekę i szacunek. Wymaga to zwiększenia inwestycji, zapewnienia odpowiednich środków finansowych oraz przyjęcia kompleksowych rozwiązań w naszym kraju. A najlepsze wzorce mamy w Lubawie. – podkreślał Mateusz Szauer.

Siostra Ewa Markowska z upadłego szpitala w krótkim czasie uczyniła Szpital Opieki Długoterminowej dla wielu ciężko chorych ludzi z okolicy. Jest to jedna z najlepszych placówek tego typu w naszym regionie i za to siostrze Ewie i całemu personelowi, opiekunom, rehabilitantom, lekarzom należą się wielkie podziękowania. Korzystają z tej opieki chorzy nie tylko z Lubawy, ale i dalszych okolic.

Na podst. FB Mateusz Szauer opr. mz