Konkurs pożarniczy w mieście Lubawa

Opublikowano:

Pod koniec marca w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyły się miejskie eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do rywalizacji przystąpiło 14 uczestników, którzy rozwiązywali testy w trzech kategoriach wiekowych.

Pytania sprawdzały wiedzę z zakresu znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętność posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Prawidłowego przebiegu oraz weryfikacji wiedzy uczestników podjęła się komisja egzaminacyjna w składzie: st. kpt. Wojciech Kożuchowski – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, Maciej Grabowski – przedstawiciel Urzędu Miasta Lubawa, dh Dorota Karbowska – przedstawicielka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie. Laureatom pogratulował oraz wręczył ufundowane przez samorząd Lubawy nagrody zastępca burmistrza Lubawy Sławomir Jamroży.

Zwycięzcami zostali:

Klasy I-IV – Oskar Uzarski.

Klasy V-VIII:

I miejsce: Kajetan Wiatr,
II miejsce: Jerzy Lontkowski,

III miejsce: Marta Krawiecka.

Klasy ponadpodstawowe:

I miejsce: Marcelina Titz,

II miejsce: Dominika Truszczyńska,

III miejsce: Barbara Krauzewicz.

Zwycięstwo w eliminacjach miejskich kwalifikuje laureata do rywalizacji na szczeblu powiatowym.

źródło: lubawa.pl