Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Opublikowano:

W dniu 28 marca br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Organizatorem OTWP jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy min z jednostkami samorządu terytorialnego.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

W OTWP mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych:
I grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,
II grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,
III grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.
W eliminacjach gminnych zorganizowanych przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i Urząd Gminy Lubawa startowało 12 uczniów z I i II grupy wiekowej, wyłonionych przez poszczególne szkoły z terenu gminy Lubawa. Każda szkoła mogła zgłosić do 2 uczniów w każdej kategorii wiekowej. Z tej możliwości skorzystało 5 szkół.
W eliminacjach wzięli udział:
- z Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych w Fijewie:
  * Amelia Soboczyńska (klasa VIII)
- ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Złotowie:
  * Julia Nierzwicka (klasa VIII)
  * Kamil Cieśniewski (klasa VII)
- ze Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie:
  * Agnieszka Ewertowska (klasa VIII)
  * Anna Ewertowska (klasa VII)
- ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach:
  * Kacper Krauzewicz (klasa IV)
  * Jakub Witkowski (klasa IV)
  * Oliwia Jarząbek (klasa VII)
- ze Szkoły Podstawowej im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy:
  * Hubert Grabkowski (klasa IV)
  * Dominik Wyżlic (klasa IV)
  * Hanna Zakrzewska (klasa VII)
  * Karolina Rykaczewska (klasa VII)   

Po rozwiązaniu testów, sprawdzonych przez komisję w składzie: dh st.kpt. Krzysztof Rutkowski – Komendant Gminny OSP i dh Marcin Deka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,  zwycięzcami eliminacji gminnych w poszczególnych grupach zostali:
- w grupie I:
I miejsce Dominik Wyżlic
II miejsce Jakub Witkowski
III miejsce Hubert Grabkowski
- w grupie II:
I miejsce Kamil Cieśniewski
II miejsce Amelia Soboczyńska
III miejsce Hanna Zakrzewska 

Osoby te będą reprezentowały naszą Gminę na powiatowym etapie OTWP w Iławie.
Dyplomy i upominki dla uczestników turnieju wręczył dh Tomasz Ewertowski – Wójt i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie, który podkreślił jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, a jednym z takich działań jest właściwa edukacja młodzieży. Podziękował też uczestnikom za udział i nauczycielom za przygotowanie zawodników.

ZG OSP RP Lubawa