Komendant Komisariatu Policji w Lubawie rozmawiał z uczniami o szkodliwości zażywania narkotyków, dopalaczy i palenia papierosów

Opublikowano:

Komendant Komisariatu Policji w Lubawie odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej w Prątnicy. Tematem wspólnych rozmów były narkotyki, dopalacze czy szkodliwość wyrobów tytoniowych a także odpowiedzialność karna nieletnich.

Doskonale wiemy, że częste rozmowy pomagają każdemu z nas zrozumieniu siebie i innych, rozbudzają ciekawość świata, stymulują rozwój emocjonalny oraz kształtują dobre nawyki. W związku z tym podkom. Roman Gancarz Komendant Komisariatu Policji w Lubawie  odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej w Prątnicy.

Funkcjonariusz za pomocą przygotowanej prezentacji przybliżyli uczniom problematykę uzależnienia od dopalaczy,  narkotyków i papierosów.  Tego typu działania profilaktyczne umożliwiające bezpośredni dialog  to okazja dla młodzieży, aby porozmawiać z fachowcem o sprawach, które ich dotyczą. To szansa na podniesienie swojej świadomości o uzależnieniach i  konsekwencjach prawnych codziennego postępowania, a także możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania. Omawiając tematy dotyczące narkotyków jak i dopalaczy oraz papierosów policjant przedstawił młodzieży także najważniejsze zagadnienia dot. odpowiedzialności  nieletnich.

Poinformował uczestników spotkania co to jest demoralizacja przedstawiając jednocześnie  jakie środki wychowawcze i poprawcze mogą być zastosowane wobec osoby nieletniej. Uczniowie dowiedzieli się, jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo, i jaka grozi za nie kara. Policjanci podali liczne przykłady ze swojej pracy, obrazujące jak często z pozoru niewinne żarty prowadzą do nieszczęść, za które ktoś później odpowiada przed sądem.

Konsekwencją tych czynów i odbytej przez nich kary mogą być problemy ze znalezieniem pracy w przyszłości i powrót do życia w społeczeństwie. Podkom. Roman Gancarz dodał, że zaświadczenie o niekaralności jest jednym z dokumentów, który coraz częściej jest wymagany przez pracodawców na terenie Polski jak i po za jej granicami.

Atmosfera podczas rozmów, szereg pytań i wątpliwości potwierdza potrzebę  prowadzenia takich spotkań z  młodzieżą, która z całą pewnością wyszła ze świadomością, że powinni być w życiu rozważni, gdyż od tego zależy ich przyszłość.

  źródło KPP Iława