Zebranie sprawozdawcze w OSP Gutowo

Opublikowano:

Sobota 4 lutego 2023 roku była w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutowie dniem zebrania sprawozdawczego za rok 2022.
Zebranie otworzył dh Arkadiusz Kasprowicz  – Prezes jednostki, który przywitał przybyłych gości:
- d-ha Tomasza Ewertowskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójta Gminy Lubawa,
- d-ha st. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego – Komendanta Gminnego OSP,
- asp. Marcina Dekarskiego – reprezentującego Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego,
- d-ha Marcina Deka – Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,
- d-ha Rafała Chyrzyńskiego – Radnego Gminy Lubawa,
- Panią Wiolettę Wernecką – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rumienicy
 oraz zebranych druhów.

Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Arkadiusz Kasprowicz, który sprawnie poprowadził obrady.

W 2022 roku jednostka pozyskała min. kurtynę wodną, wystawiła drużynę na gminne zawody sportowo-pożarnicze oraz wykonała wiele prac na rzecz społeczeństwa. Zarząd jednostki za swoją działalność w 2022 roku otrzymał jednogłośnie absolutorium.

W wystąpieniach gości głos zabrali:
- d-h Tomasz Ewertowski – który pogratulował Zarządowi uzyskanego absolutorium. Gratulował też rozwoju jednostki, o czym świadczy systematycznie zwiększająca się liczba druhów i druhen oraz wystawienie drużyny na zawodach sportowo-pożarniczych Gminy Lubawa.
- asp. Marcin Dekarski złożył podziękowania od Komendanta  Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego za wykonywaną społecznie pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

ZG OSP RP Lubawa