Zebranie sprawozdawcze w OSP Targowisko

Opublikowano:

W piątek 3 lutego 2023 roku w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku przeprowadzone zostało zebranie sprawozdawcze za rok 2022.
Zebranie otworzył dh Krzysztof Kasprowicz  – Prezes jednostki, który przywitał przybyłych gości:

- d-ha Tomasza Ewertowskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójta Gminy Lubawa,
- d-ha Jana Ewertowskiego - Wiceprezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,
- d-ha st. kpt. Krzysztofa Rutkowskiego – Komendanta Gminnego OSP,
- kpt. Rafała Kozickiego – reprezentującego Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego,
- d-ha Marcina Deka – Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,
- Panią Aleksandrę Pielenc - Sołtysa
 oraz zebranych druhów.

Przewodniczącym zebrania został wybrany dh Tadeusz Raszkowski, który sprawnie poprowadził obrady.

W 2022 roku poza środkami z Urzędu Gminy Lubawa na bieżącą działalność jednostka pozyskała dofinansowania z MSWiA na buty strażackie i z WFOŚiGW na zakup sprzętu pożarniczego.

Zarząd jednostki za swoją działalność w 2022 roku otrzymał jednogłośnie absolutorium.

W wystąpieniach gości głos zabrali:
- d-h Tomasz Ewertowski – który przedstawił krótko aktualną sytuację w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Gminie Lubawa, pogratulował jednostce aktywności w pozyskiwaniu dofinansowań i Zarządowi uzyskanego absolutorium. Gratulował też wysokiego II miejsca jakie drużyna z OSP Targowisko zajęła za zawodach sportowo-pożarniczych Gminy Lubawa w 2022 roku. Prosił o podjęcie działań zmierzających do odtworzenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w jednostce.
- d-h st. kpt. Krzysztof Rutkowski – gratulując jednostce rozwoju, prosił o gotowość do poddania się inspekcji gotowości operacyjnej oraz zapowiedział kursy dla strażaków OSP jakie zorganizuje Komenda Powiatowa PSP w Iławie w tym roku.
- kpt. Rafał Kozicki złożył życzenia od Komendanta  Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego i podziękowania dla druhów za wykonywaną społecznie pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
 
Miłym akcentem zebrania było wręczenie odznak „za wysługę lat” przyznanych przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie. Wręczenia odznak i legitymacji dokonali
dh Tomasz Ewertowski i kpt. Rafał Kozicki.
Odznaczeni zostali:
- dh Stanisław Kasprowicz za 50 lat służby
- dh Marek Kasprowicz za 45 lat służby
- dh Tadeusz Raszkowski za 45 lat służby
- dh Jerzy Kasprowicz za 40 lat służby
- dh Zbigniew Twardy za 40 lat służby
- dh Andrzej Machulski za 35 lat służby
- dh Marek Marszelewski za 35 lat służby
- dh Krzysztof Kasprowicz za 30 lat służby
- dh Tomasz Machulski za 30 lat służby
- dh Waldemar Kasprowicz za 25 lat służby
- dh Zbigniew Guzowski za 25 lat służby
- dh Andrzej Kasprowicz za 25 lat służby
- dh Paweł Raszkowski za 20 lat służby
- dh Jan Kisiel za 20 lat służby
- dh Mariusz Zubkowicz za 15 lat służby

ODZNACZONYM  DRUHOM Z OSP TARGOWISKO SERDECZNIE GRATULUJEMY.

materiał Z.G OSP RP Lubawa