Szkoła w Sampławie wzięła udział w konkursie Mistrzowie Energii

Opublikowano:

Szkoła Podstawowa w Sampławie  wzięła udział w konkursie „Mistrzowie Energii”, którego rozstrzygnięcie nastąpi 28 lutego 2023roku. Biorąc udział w konkursie chciałam przede wszystkim zwrócić uwagę wszystkim uczniom naszej szkoły  na uświadomieniu potrzeby oszczędzania energii w ich domach, szkole, a także rozbudzenie świadomości racjonalnego jej użytkowania.

Ponadto konkurs miał na celu integrację dzieci i młodzieży co uważam za bardzo ważny punkt konkursu po pandemii aby pielęgnować wśród uczniów jak i nauczycieli kontakty międzyludzkie. W konkurs zaangażowani byli wszyscy uczniowie naszej szkoły: oddziały przedszkolne, klasy 1-3 oraz młodzież klas 4-8 ze swoimi wychowawcami.

Podczas wszystkich zaproponowanych działań uczniowie sami zauważyli, jak ważne jest oszczędzanie energii poprzez ograniczenie korzystania z komputera, telewizora czy telefonu na rzecz rożnych aktywności oraz zajęć organizowanych w szkole, a także podczas czasu spędzanego poza szkołą.

Realizacja konkursu w naszej szkole polegała na:
Przeprowadzeniu konkursu plastycznego wśród przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 „W jaki sposób oszczędzamy energię”. Spośród  wszystkich prac wybrano te najbardziej trafne co do tematyki i wywieszono na szkolnym korytarzu.

W celu zainteresowania najmłodszych uczniów tematyką dotyczącą energii elektrycznej zostały przeprowadzone pogadanki „W jaki sposób oszczędzasz energię w swoim domu?”, a także o korzyściach płynących z użytkowania urządzeń na prąd oraz o bezpieczeństwie ich użytkowania, a także zaproponowano filmiki „Jak oszczędzać prąd na co dzień” oraz „Porady Koksa i Małego”.

Uczniowie również w formie zabawy otrzymali do wykonania karty pracy o tematyce oszczędzania energii (krzyżówki, rebusy, łączenia, wykreślanki itp.) Uczniowie bardzo chętnie brali udział we wszystkich zaproponowanych przeze mnie zadaniach.
Starsi uczniowie natomiast otrzymali za zadanie wykonania plakatu na temat oszczędzania energii, a także wymyślenia haseł, które będą miały na celu zachęcić także młodzież do oszczędzania (wymyślone hasła uczniów to: złotówka do złotówki, a będzie na żarówki, zgaś światło włącz oszczędzanie, oszczędzanie energii jest trendy, gdy energię mamy buźkę uśmiechamy, gdy energię oszczędzamy Ziemi życie przedłużamy, uczniu mój drogi oszczędzaj prąd bo jest drogi).

Zaproponowane przez nauczycieli aktywności takie jak zajęcia sportowe (Mariusz Ruczyński) oraz przygotowanie przestawienia pt. Nowoczesny Czerwony Kapturek (Barbara Dejna), jak również choinka szkolna (wszyscy nauczyciele)pozwoliły uczniom na spędzenie czasu bez korzystania z urządzeń elektrycznych.

Dla rozpowszechnienia naszych działań szkolnych na temat  Oszczędzania Energii opis zadań oraz zdjęcia#Mistrzowie Energii# zostały umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły ,a także w lokalnych mediach. Koordynatorem konkursu #Mistrzowie Energii # jest mgr Magdalena Ruczyńska.

materiał SP w Sampławie