Spotkanie Sołtysów i Rad Sołeckich w Rożentalu

Opublikowano:

W sobotę 26 listopada w świetlicy wiejskiej w Rożentalu odbyło się spotkanie Sołtysów i Rad Sołeckich z terenu gminy Lubawa. W wydarzeniu uczestniczyli także wójt Tomasz Ewertowski wraz z małżonką oraz sekretarz Adam Roznerski, który przeprowadził szkolenie na temat roli sołtysa w rozwoju wsi.

źródło FB UG Lubawa