Pielgrzymi u stóp Jasnogórskiej Pani

Opublikowano:

12 sierpnia 2022 br. o godz. 16.30 Piesza Pielgrzymka Ziemi Lubawskiej weszła do Częstochowy przed oblicze Pani Jasnogórskiej. W tym roku do Częstochowy dotarli pątnicy na czele z Biskupem Pomocniczym Diecezji Toruńskiej ks. Józefem Szamockim.

Tegoroczna pielgrzymka Ziemi Lubawskiej wyruszyła z Lubawy 1 sierpnia. Po drodze połączyła się z grupą z Nowego Miasta Lubawskiego.

Pątnicy pielgrzymowali z hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa”. Kierownikiem pątników z Lubawy był ks. Jakub Maciejko.

Pielgrzymi podczas marszu modlą się w różnych intencjach. Niekiedy potrzeba właśnie pielgrzymkowego trudu, by zacząć nowe życie. Wyrzeczenie podnosi bowiem naszą wewnętrzną świadomość faktu, że grzechy są odkupione.

W tym roku upały dawały nam się we znaki. Były chwile trudne, gdy temperatura przekraczała ponad 40 stopni. W tym roku każdy szedł do Madonny Jasnogórskiej z różnymi prośbami m. in. o uzdrowienie swoich bliskich z różnych chorób - mówi jedna z uczestniczek pielgrzymki.

Pielgrzymi  dziękują tym wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu pielgrzymki, modląc się za nich i parafianom za codzienną modlitwę, którą otaczali pielgrzymów podczas codziennego apelu w kościele Św. Barbary w Lubawie  

Dziękują także ks. Jakubowi Maciejko za uśmiech, za dobre ciepłe słowo w chwilach trudnych i modlitwę podczas każdego dnia i za  relacje w mediach społecznościowych.(mz) 

foto: Pielgrzymka Ziemi Lubawskiej

Zapraszamy do obejrzenia bezpośredniej transmisji z Częstochowy poniżej