PODZIĘKOWANIA

Opublikowano:

Podziękowania

Krewnym, przyjaciołom, kolegom z pracy,

sąsiadom, delegacjom oraz wszystkim tym,

którzy łącząc się z nami  w bólu uczestniczyli

w ostatnim pożegnaniu

                                        Śp.Stanisława Kościńskiego

                                    Dziękujemy za okazane wsparcie, modlitwę i słowa otuchy.

                                          Składa rodzina zmarłego