Sakrament Bierzmowania w kościele św. Jana w Lubawie

Opublikowano:

We wtorek 17. maja o godz. 15.00 w godzinę Miłosierdzia Bożego po odmówieniu koronki do Miłosierdzia Bożego przed obrazem Świętej Rodziny, młodzież w parafii św. Jana otrzymała z rąk bp Józefa Szamockiego trzeci z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, a więc Sakrament Bierzmowania.

Sakramenty Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania nazywane są sakramentami inicjacji, albo wtajemniczenia chrześcijańskiego. W nazwie tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem.

Z wejściem tym łączy się konieczność dokonania wyboru dotyczącego ostatecznego przeznaczenia człowieka. Nazywając bierzmowanie sakramentem dojrzałości Kościół pragnie zaznaczyć, że przyjmujący go chrześcijanin zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu czynienia w świecie dobra. 

opr. mz  
foto mz