Informacja o Dobrowolnej Zasadniczej służbie Wojskowej

Opublikowano:

21 maja br. rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w Wojsku Polskim – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Z tej okazji pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”, w 32 miejscowościach w całej Polsce odbędą się pikniki wojskowe, a w 70 innych zostaną wystawione punkty rekrutacyjne.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostródzie wystawi punkt rekrutacyjny na bulwarze nad jeziorem Drwęckim w Ostródzie w godzinach 11.00 – 18.00, gdzie będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić, jakie trzeba spełnić wymogi i na czym ta służba będzie polegać. To nie wszystko. Na miejscu można będzie także porozmawiać z żołnierzami z 20 Brygady Zmechanizowanej i wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto pamiętać o zabraniu dowodu osobistego).

Aby starać się o przyjęcie do służby kandydat musi do wniosku dołączyć:
•  kopię dokumentu tożsamości;
•  kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie;
•  kopie innych dokumentów, w szczególności: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami.

Czym jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o Obronie Ojczyzny.

Kandydat do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej:
przejdzie przez 2 etapy służby – 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz szkolenie specjalistyczne trwające do 11-miesięcy w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór – nie musi być skoszarowany);
będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego w stopniu szeregowego – 4560 zł, ale także: - prawo do urlopu wypoczynkowego, - możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), - prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym, pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska);
na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;
będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;
będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej!
Spotkajmy się 21 maja br. na bulwarze nad jeziorem Drwęckim w Ostródzie!
Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej można uzyskać również w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 2, pod nr telefonu 261 326 564 (261 326 570) oraz na stronie www.wcrostroda.wp.mil.pl.

materiał prasowy