Wielki Piątek w parafii św. Jana w Lubawie

Opublikowano:

"Paradoks krzyża polega na tym - jak pisze ks. Janusz Pasierb - że to, co miało zabić, daje życie. Średniowiecze stworzyło krzyż mistyczny - drzewo zielone pełne liści, dźwigające owoc żywota - ciało Jezusa.

Jest on nie tylko uniwersalną lekcją rozumienia ludzkiego losu, ciągłego przechodzenia przez śmierć do życia, ale i nauką praktyczną; że człowiek nie jest skazany na pełzanie, że może coś zrobić nawet z ciemnych pokładów swego cierpienia..., że dobrowolnie przyjęte cierpienie może być metodą wyzwolenia. Nie cierpiętnictwa uczy krzyż, lecz zwyciężania".  

Kościół Św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie 2.04.2021, godz. 21.30.

mz
foto mz