Dzik z ASF znaleziony w Pomierkach w gminie Lubawa

Opublikowano:

Powiatowy Lekarz  Weterynarii  w Iławie Małgorzata Kalitowska    informuje  o opublikowaniu  decyzji  wykonawczej  Komisji  (UE)  nr 2021/544  zmieniającej  załącznik  do decyzji  wykonawczej 2014/709/UE w sprawie  środków  kontroli  w zakresie  zdrowia zwierząt w odniesieniu  do afrykańskiego pomoru  świń w niektórych  państwach członkowskich.
W opublikowanej  decyzji  gminy Lubawa ,miasto Lubawa ,Zalewo  nadal pozostają  w obszarze  objętym  ograniczeniami - STREFA CZERWONA .

W  związku z ukazaniem  się decyzji  obszar  objęty  ograniczeniami został poszerzony  o części  gminy wiejskiej Iława położonej na wschód  od linii  wyznaczonej przez drogę  nr. 521 biegnącą  od zachodniej  granicy  gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Szymbark -Ząbrowo - Segnowo -Laseczno- Gulb a następnie  na wschód  od linii  wyznaczonej przez drogę łączącą  miejscowości  Szymbark-Ząbrowo -Segnowy -Laseczno - Gulb biegnącą  do południowej  granicy  gminy  w powiecie iławskim.
Poniżej  miejscowości gminy  wiejskiej Iławy,które były wcześniej objęte  strefą czerwoną 

 KOMUNIKAT  Powiatowego Lekarz Weterynarii w Iława,  ASF.pdf

(mz)  foto mz