Zespół Szkół w Lubawie prostuje nieprawdziwą informację

Opublikowano:

W mediach pojawiła się nieprawdziwa informacja (!!!), iż nabór do Zespołu Szkół w Lubawie dla absolwentów gimnazjów prowadzony będzie do: 3 oddziałów techników i 3 oddziałów branżowej szkoły I stopnia. Informujemy, że zaplanowano nabór dla absolwentów gimnazjów do: 2 oddziałów liceum ogólnokształcącego, 3 oddziałów techników i 3 oddziałów branżowej szkoły I stopnia.

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr 20/88/19 Zarządu Powiatu Iławskiego z dnia 19 lutego 2019 r. zaplanowano nabór dla absolwentów gimnazjów do: 2 oddziałów liceum ogólnokształcącego, 3 oddziałów techników i 3 oddziałów branżowej szkoły I stopnia.

Taka sama informacja znajduje się również na stronie internetowej Zespołu Szkół w Lubawie (http://zs.lubawa.pl/rekrutacja/zasady/), która jest odzwierciedleniem treści Zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół w Lubawie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w Zespole Szkół w Lubawie oraz sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego dla absolwentów gimnazjów:

1. Nr D.020.10.2019 z dnia 14 lutego 2019 r.
2. Nr D.020.12.2019 z dnia 1 marca 2019 r.

www.powiat-ilawski.pl  
foto mz