Adopcja na odległość w SP w Złotowie

/media/2021-10-22-09-19-40/dPP_0001.JPG
/media/2021-10-22-09-19-40/dPP_0002.JPG
/media/2021-10-22-09-19-40/dPP_0003.JPG
/media/2021-10-22-09-19-40/dPP_0004.JPG
/media/2021-10-22-09-19-40/dPP_0005.JPG
/media/2021-10-22-09-19-40/dPP_0006.JPG