Rozstrzygnięcie II Gminnego Konkursu Plastycznego „Dobro rodziny czy nadgodziny”

Opublikowano:

Podczas Sesji Rady Gminy Lubawa w dniu 28.06.2024r. odbyło się rozstrzygnięcie II Gminnego Konkursu Plastycznego „Dobro rodziny czy nadgodziny” organizowanego w ramach XXVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod patronatem Wójta Gminy Lubawa. Organizatorem konkursu był Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

W konkursie udział wzięły dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego, oddziałów przedszkolnych, dzieci i młodzież szkół podstawowych zamieszkujących teren Gminy Wiejskiej Lubawa, z podziałem na dwie grupy:

• GRUPA I: uczniowie klas O-III;

• GRUPA II: uczniowie klas IV-VIII.

Do konkursu zgłoszono 61 prac. Jury konkursowe w składzie: Pani Agnieszka Miesikowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Pani Brygida Jęczewska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pani Aleksandra Ennassiri – pracownik ds. promocji Urzędu Gminy Lubawa wyłoniło laureatów:

W GRUPIE I: uczniowie klas O-III;

1. Agata Aleksandrowicz, Złotowo

2. Łukasz Laskowski, Rożental

3. Jacek Kołodziejski, Napromek

WYRÓŻNIENIA:

1. Hanna Bartkowska, Rumienica

2. Blanka Marszelewska, Napromek

W GRUPIE II: uczniowie klas IV-VIII.

1. Weronika Błędowska, Biała Góra

2. Magdalena Pawlik, Tuszewo

3. Kacper Ochenkowski, Szczepankowo

WYRÓŻNIENIA:

1. Agnieszka Zwiniarska, Rożental

2. Julia Szulwic, Złotowo

Gratulujemy!

Nagrody w konkursie sfinansowane zostały ze środków gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024r.

 UG Lubawa