GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „RAZEM TWORZYMY RODZINĘ”

Opublikowano:

Podczas Sesji Rady Gminy Lubawa w dniu 27.06.2023r. odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego „Razem tworzymy Rodzinę” organizowanego w ramach XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod patronatem Wójta Gminy Lubawa. Organizatorem konkursu był Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

W konkursie  udział wzięły dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego, oddziałów przedszkolnych, dzieci i młodzież szkół podstawowych zamieszkujących teren Gminy Wiejskiej Lubawa, z podziałem na dwie grupy:
• GRUPA I: uczniowie klas O-III;
• GRUPA II: uczniowie klas IV-VIII.
Do konkursu zgłoszono 37 prac. Jury konkursowe w składzie: Pani Agnieszka Miesikowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, Pani Brygida Jęczewska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pani Aleksandra Ennassiri – pracownik ds. promocji Urzędu Gminy Lubawa wyłoniło laureatów:
W GRUPIE I: uczniowie klas O-III;
1. Wiktoria Czacharowska, Fijewo
2. Wojciech Czacharowski, Tuszewo
3. Samanta Kurchan, Rożental
WYRÓŻNIENIA:
1. Hanna Małkowska, Szczepankowo
2. Anastazja Jaskulska, Mortęgi
W GRUPIE II: uczniowie klas IV-VIII.
1. Magdalena Pawlik, Tuszewo
2. Magdalena Eremus, Rożental
3. Karolina Licznerska, Fijewo
WYRÓŻNIENIA:
1. Aleksandra Gajownik, Rożental
2. Helena Zabłotna, Mortęgi
Dziękujemy za udział w konkursie oraz gratulujemy laureatom!

UG Lubawa