Program „Czyste powietrze wokół nas” w Grabowie-Wałdykach

Opublikowano:

W tym roku szkolnym Motylki z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach przystąpiły do programu „Czyste powietrze wokół nas”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Podczas zajęć przedszkolaki oglądały prezentację multimedialną dotyczącą różnego rodzaju dymów i ich pochodzenia. Rozwiązywały quizy i zagadki dotyczące szkodliwości dymów dla środowiska i zdrowia człowieka. Przedszkolaki poznały również piosenkę o „Dinusiu”, uczestniczyły w zabawach ruchowych, a także prezentowały swoją wiedzę w formie plakatów i prac plastycznych.

Finalizując program w naszej placówce, przedszkolaki zaprosiły na podsumowanie projektu panią Annę Żurawską z iławskiego Sanepidu, swoich rodziców oraz starszych kolegów i koleżanki. Podczas tego spotkania motylki podzieliły się zdobytą wiedzą na temat szkodliwości dymu tytoniowego i nauczyły starszych kolegów w jaki sposób i dlaczego unikać dymu tytoniowego.

Realizacja Programu oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy, które umożliwiły dzieciom zaangażowanie różnych zmysłów w procesie zdobywania wiedzy. Wszyscy chętnie i z zainteresowaniem uczestniczyli w proponowanych działaniach, które wpłynęły na wzrost świadomości antynikotynowej.

SP w Grabowie-Wałdykach