W sierpniu rozpoczyna się kolejny cykl wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią Lubawy oraz Ziemi Lubawskiej realizowany przez Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez Powiat Iławski.
(2020-07-30)
Od 1 sierpnia 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Na ich mocy dla tych jednostek wprowadzony zostaje jeden rejestr, zaś organami rejestrującymi będą starosta lub właściwy polski związek sportowy.
(2020-07-28)
Powiatowy Szpital im. Wł. Biegańskiego w Iławie zakupił ze środków własnych nowoczesną karetkę transportową wyposażoną m.in. w nosze główne, krzesełko składane, fotel kardiologiczny i środki łączności.
(2020-07-21)
W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Programu współpracy Powiatu Iławskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” oraz budżetu powiatu na 2021 r. zapraszam do składania propozycji zapisów dotyczących pozafinansowej współpracy powiatu z NGO (organizacjami pozarządowymi), które mogłyby być zawarte w Programie na 2021 r.
(2020-07-15)
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Iławie wchodzi w skład Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie. To placówka oświatowa, dla której organem prowadzącym jest Powiat Iławski. Co ważne, pracuje w trybie nieferyjnym, czyli przez cały kalendarzowy rok.
(2020-07-07)
„Zakup sprzętu medycznego dla Powiatowego Szpitala w Iławie w celu przeciwdziałania COVID-19” – tak nazywa się projekt, na który szpital otrzymał dofinansowanie od Samorządu Województwa, w wysokości 697.850,00 zł (85 procent całego zakupu). Wkład własny placówki wyniósł 123.150,00 zł. Dziś, tj. 2 lipca, podpisano umowę przypieczętowującą przedsięwzięcie.
(2020-07-04)
Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19 niezmiennie pacjentom mierzona jest temperatura, saturacja i liczba oddechów, pacjenci wypełniają także wstępną ankietę kwalifikacji. Osoby z podejrzeniem zakażenia COVID-19 są izolowani, jest im pobierany wymaz w kierunku koronawirusa. W Powiatowym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Iławie z dniem 20 maja 2020 r. przywrócone zostały planowe zabiegi operacyjne.
(2020-06-30)
W Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie zakończył się właśnie realizowany przez Powiat Iławski Projekt pt. „Kształcenie zawodowe w 3D”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.
(2020-06-25)
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych powiatu iławskiego odbywać się będzie poprzez stronę internetową https://nabor.pcss.pl/ilawa . Od 15 czerwca, elektronicznie, będzie można przesłać wniosek wraz z załącznikami – informuje Renata Motylińska, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Iławie.
(2020-06-14)
Wszystkie szkoły w powiecie iławskim są gotowe na przeprowadzenie egzaminów maturalnych, które ruszają już w poniedziałek 8 czerwca. Dyrekcja placówek zapewnia, że odbędą się one z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych, według procedur. Do egzaminu przystąpi 590 tegorocznych maturzystów.
(2020-06-05)
Samorząd Województwa w 2020 roku dofinansowuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych inicjatywy budowlane służące rehabilitacji, na potrzeby osób niepełnosprawnych, m.in. budowę obiektów. 25 maja 2020 r.
(2020-06-05)
Powiat Iławski wdrożył nowe e-usługi dla klientów Starostwa Powiatowego w Iławie. Rozwiązania pozwalają uzyskać aktualne dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wizyty w urzędzie. Dyrektor Wydział Geodezji i Nieruchomości Ryszard Kabat, odpowiedzialny za wdrożenie w 2015 roku geoportalu powiatowego
(2020-05-29)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie w związku z pandemią COVID-19 w Polsce wprowadziło od 16 marca 2020 r. ograniczenia w bezpośrednim załatwianiu spraw przez klientów. Natomiast od poniedziałku 25 maja 2020 r. PCPR przywraca bezpośrednią obsługę klientów z zachowaniem wymogów sanitarnych. Klienci będą obsługiwani w systemie – jedna osoba na jedno stanowisko, w związku z powyższym wskazane jest umawianie wizyt telefonicznie.
(2020-05-22)
Minister Edukacji Narodowej określił nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2020/2021.
(2020-05-21)
Aktywność mieszkańców oraz tworzonych przez nich grup obywatelskich (nieformalnych) oraz organizacji pozarządowych jest jednym z głównych warunków rozwoju lokalnego. Aktywność ta jest wciąż niewystarczająca, co powoduje m.in. niewykorzystanie wielu zasobów lokalnych, mniejszy wymiar pomocy osobom w gorszym położeniu czy niewykorzystanie szans zewnętrznych m.in. dotyczących wykorzystania środków unijnych.
(2020-05-18)
Przez 10 dni – od 18 do 22 maja i od 25 do 29 maja w Inkubatorze Technologicznym w Iławie odbywać się będą dodatkowe konsultacje dla przedsiębiorców, którzy w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej chcieliby skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników.
(2020-05-15)
Kombatant Julian Blank został nowym prezesem okręgowego koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Olsztynie / oddział w Iławie. Zastąpił na tym stanowisku swojego serdecznego kolegę, zasłużonego prezesa, śp. Karola Jacuńskiego, który zmarł w lutym 2020 roku.
(2020-05-13)
Walka z epidemią nadal trwa i toczy się na wielu frontach. Ustawodawca wprowadza regulacje prawne a służby mundurowe dbają o to byśmy stosowali się do zasad. Medycy skupiają się na leczeniu zarażonych, natomiast służby sanitarne o to, by było ich jak najmniej. Jednak najwięcej zależy od nas samych. Niestety wielu wciąż lekceważy okoliczności w jakich wszyscy się znaleźliśmy.
(2020-05-10)
O Szpitalu pamiętał nasz wieloletni przyjaciel firma IKEA Industry Lubawa. Od kilkunastu lat IKEA wspiera naszą placówkę i nie zapomniała o nas również w czasach pandemii COVID-19. W imieniu firmy maseczki ochronne dla naszego personelu przekazała Pani Wanda Chełkowska – Paw Menedżer ds. komunikacji.
(2020-05-07)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki naboru do prestiżowego programu gov_LAB. Samorządy, które zakwalifikowały się do programu, a wśród nich samorząd powiatu iławskiego, otrzymają eksperckie wsparcie w stworzeniu innowacyjnych usług i rozwiązań wspierających inwestorów i przedsiębiorców.
(2020-05-02)
Od wykrycia pierwszego w kraju przypadku koronawirusa minęły niemal dwa miesiące. W tym czasie rząd wprowadził szereg obostrzeń, obowiązują również szczególne ustawowe rozwiązania związane z COVID-19. Dotyczą one także postępowań administracyjnych prowadzonych przez organy samorządu terytorialnego, w tym starostę.
(2020-04-29)