Edukacyjny kalendarz ekologiczny Powiatu Iławskiego wydawany jest nieprzerwanie od siedemnastu lat! Pierwszy kalendarz o tematyce ekologicznej został wydany w grudniu 2003 r., na rok 2004. Choć od tego czasu wiele zmieniło się w grafice i stylu publikacji, ich edukacyjny charakter i wyjątkowość pozostają niezmienne.
(2021-01-04)
Od nowego roku nastąpi korzystna dla mieszkańców powiatu zmiana dotycząca godzin pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie. W środy wydłużą się godziny pracy wydziału. Szczegóły poniżej.
(2020-12-31)
Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego Marek Borkowski w imieniu swoim, Zarządu Powiatu Iławskiego oraz Rady Powiatu Iławskiego, składają mieszkańcom życzenia świąteczno-noworoczne.
(2020-12-23)
Władze Samorządu Powiatu Iławskiego oraz Rada Powiatu Iławskiego składają kondolencje Rodzinie i Bliskim śp. Jana Licznerskiego.
(2020-12-23)
Dobiegły końca prace nad platformą „Pr@ca wNet”. To autorski pomysł Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie, który ma wesprzeć pracodawców w procesie rekrutacji, a osoby z terenu powiatu iławskiego w poszukiwaniu pracy.
(2020-12-17)
Starosta Powiatu Iławskiego Bartosz Bielawski informuje, że uzyskał pozytywny wynik na obecność koronawirusa. W związku z tym przebywa w izolacji domowej i poddaje się leczeniu. Jak poinformował, czuje się dobrze. Starosta wykonuje swoje obowiązki służbowe w systemie zdalnym
(2020-12-11)
Zapraszamy do lektury „Życia Powiatu Iławskiego”. W listopadowym wydaniu m.in. dobre wieści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie, informacje ze Starostwa Powiatowego w Iławie, Gminy Miejskiej Iława, z Gminy Kisielice, Gminy Susz oraz Gminy Wiejskiej Iława.
(2020-12-10)
Przypominamy, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 1 grudnia 2020 r. KASA w Starostwie Powiatowym w Iławie została zlikwidowana. Informujemy również, że klienci urzędu mogą dokonywać przelewów na podane niżej konta ale także dokonywać wpłat gotówkowych na konta, bez prowizji, w oddziałach banków – BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Iława oraz oddział w Lubawie.
(2020-12-03)
Kondolencje władz Powiatu Iławskiego dla bliskich Śp. Jolanty i Wojciecha Dobrzenieckich

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych"
(2020-12-01)
Starosta Powiatu Iławskiego informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 01 grudnia 2020 r. KASA w Starostwie Powiatowym w Iławie zostanie zlikwidowana.
(2020-11-24)
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia, a także wyrazy uznania za zaangażowanie, trud i wysiłek oraz wyzwania z jakimi się spotykacie każdego dnia, zwłaszcza w tak trudnych okolicznościach, w jakich przyszło nam, żyć i pracować w ostatnim czasie.
(2020-11-22)
Powiat Iławski pozyskał środki w wysokości 3 789 221,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. W ramach tych zadań różne podmioty wspierające osoby z niepełnosprawnościami, organizacje pozarządowe, osoby indywidualne mogę ubiegać się o wsparcie.
(2020-11-19)
Szanowni Państwo, Chciałbym odnieść się do relacji medialnych, które dotyczą Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie, a konkretnie stworzonego w trybie kryzysowym oddziału tzw. covidowego.
(2020-11-13)
Pracownie RTG Powiatowego Szpitala w Iławie, iławska i lubawska wykonują kilkadziesiąt tysięcy badań rocznie dla mieszkańców całego powiatu iławskiego. Są to badania diagnostyczne różnych zakresów: ortopedycznego, reumatologicznego, pulmonologicznego, urograficznego.
(2020-11-12)
Po wielu miesiącach prac wytyczono cztery korytarze drogi ekspresowej na odcinku od Grudziądza (autostrady A1) do Ostródy (drogi ekspresowej S7). Wszystkie przebiegają przez teren powiatu iławskiego. Warianty nowej drogi, kluczowej z punktu widzenia dalszego rozwoju całego regionu, zaprezentowano podczas spotkania, które odbyło się 7 października w Warszawie.
(2020-10-29)
Po raz kolejny w tym roku można starać się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Nabory wniosków ogłoszone zostały 27 października przez Powiatowy Urząd Pracy w Iławie.
(2020-10-29)
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną z zakażeniami Sars-CoV-2 Wojewoda Warmińsko-Mazurski polecił Powiatowemu Szpitalowi w Iławie zapewnić do końca października br. dodatkowe łóżka dla pacjentów zakażonych COVID-19 w ilości 56, w tym 10 stanowisk respiratoterapii.
(2020-10-27)
To był bez wątpienia bardzo pracowity okres dla Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie. Obsługa „Tarczy antykryzysowej”, realizacja dwóch dużych projektów i, oczywiście, zadania bieżące oraz nowe wyzwania, przed którymi stanął cały rynek pracy w czasie pandemii.
(2020-10-20)
W październiku kończymy kolejny cykl wycieczek oraz spotkań związanych z kulturą i historią Lubawy oraz Ziemi Lubawskiej, realizowany przez Lubawskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez Powiat Iławski.
(2020-10-19)
Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto wszystkich osób związanych z oświatą. W tym szczególnym dniu, chciałbym podziękować nauczycielom za cierpliwość, życzliwość i zaangażowanie w przekazywaniu niezbędnej wiedzy merytorycznej oraz za kształtowanie osobowości młodego pokolenia.
(2020-10-14)
Zarząd Powiatu Iławskiego bardzo dziękuje pracownikom Szpitala Powiatowego im. Wł. Biegańskiego w Iławie, Domów Pomocy Społecznej w Lubawie, filia w Iławie oraz Domu Pomocy Społecznej w Suszu, za heroiczną pracę, stojąc na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem.
(2020-10-12)