W środę 15 stycznia w restauracji Copernicus odbyła się coroczna Konferencja Noworoczna Gminy Lubawa. Spotkanie było okazją do podsumowania 2019 roku w zakresie gminnych inwestycji, wydarzeń kulturalnych i społecznych oraz złożenia podziękowań osobom i jednostkom współpracującym z gminą.
(2020-01-17)
W poniedziałek 23 grudnia Rada Gminy Lubawa przyjęła budżet na 2020 rok. W ostatniej w tym roku XII zwyczajnej sesji uczestniczyło 15 radnych. W przyszłym roku dochody gminy sięgną ogółem 58 mln 188tys., a wydatki 62 mln 688 tys. zł.
(2019-12-27)
W dniu 29 listopada uroczyście oddano do użytku przebudowaną drogę powiatową łączącą Mortęgi z Lubawą. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych, inwestorów, wykonawcy, mieszkańcy oraz zaproszeni goście, m.in. wicewojewoda Sławomir Sadowski. Spotkanie prowadził starosta powiatu iławskiego Bartosz Bielawski, który opowiedział o wspólnej inwestycji
(2019-12-02)
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej Informuję, że w związku z realizacją programu pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, na terenie Gminy Lubawa prowadzona będzie inwentaryzacja odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
(2019-12-01)
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Tuszewie, od tego roku szkolnego mogą już w pełni korzystać z nowo powstałej sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną. Inwestycja objęła także zmianę sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne. Budynek sali gimnastycznej z łącznikiem usytuowany jest pomiędzy budynkiem szkoły, a drogą dojazdową.
(2019-11-04)
W sobotę 28 września w Kurzętniku odbyły się Wojewódzkie Letnie Igrzyska Samorządowe o Puchar Marszałka Województwa. W zawodach wzięło udział 9drużyn, wśród nich 35-osobowa reprezentacja Gminy Lubawa złożona z mieszkańców, członków LZS oraz pracowników urzędu.
(2019-10-01)
W piątek, 27 września br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa, wicewójt Marian Licznerski wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Lubawa Janem Laskowskim wręczyli dyplomy i upominki uczniom gminnych szkół, którzy otrzymali stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe
(2019-09-28)
Prawie 3 miliony złotych otrzyma Gmina Lubawa na remonty i przebudowy dróg gminnych. Umowę na dofinansowanie drogowych inwestycji wójt Tomasz Ewertowski podpisał z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim 16 września.
(2019-09-19)
W ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo wybudowano kilkaset metrów ciągu pieszo-rowerowego Inwestycja zrealizowana została przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy znacznym udziale finansowym Gminy Lubawa, połączyła istniejąca już wcześniej ścieżkę w ciągu drogi 541 z miejscowością Fijewo i miastem Lubawa.
(2019-09-12)
Urząd Gminy Lubawa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa", które realizowane będzie w latach 2019-2020 w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa".
(2019-07-09)
Podczas ostatniej sesji odbyło się oficjalne pożegnanie Sekretarza Gminy Lubawa – Henryka Bacha w związku z przejściem z końcem lipca 2019 roku na emeryturę.
(2019-07-05)
W piątek 28 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach oprócz radnych uczestniczyli sportowcy, trenerzy i działacze sportowi, którzy za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 roku zostali wyróżnieni nagrodą Wójta Gminy Lubawa.
(2019-07-04)
W czwartek 30 maja odbyła się VII zwyczajna sesja Gminy Lubawa, pierwsza z udziałem nowo wybranych sołtysów. W sesji brało udział 15 radnych. Podczas sesji obecna była drużyna chłopców, która zdobyła tytuł Mistrza Województwa w halowej piłce nożnej
(2019-06-06)
W czwartek 28 marca odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Lubawa z udziałem sołtysów kadencji 2015-2019. Na zakończenie posiedzenia wójt gminy Tomasz Ewertowski oraz przewodniczący Rady Jan Laskowski podziękowali włodarzom wsi za 4-letnią pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz współdziałanie z samorządem gminnym.
(2019-03-29)
W środę 27 lutego odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 15 radnych, którzy podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023, zmiany uchwały budżetowej,
(2019-03-01)
W środę 17 stycznia w restauracji Copernicus odbyła się coroczna Konferencja Noworoczna Gminy Lubawa. Była to okazja do podsumowania zadań inwestycyjnych, kulturalnych i społecznych zrealizowanych w 2018 roku oraz złożenia podziękowań osobom i jednostkom współpracującym z gminą.
(2019-01-17)
W piątek 28 grudnia odbyła się IV zwyczajna, zarazem ostatnia w tym roku, sesja Rady Gminy Lubawa. Najważniejszym jej puntem było uchwalenie budżetu na przyszły rok. Zakłada on 10 mln 405 tys. zł wydatków majątkowych w tym 3 mln 145 tys. zł na drogi gminne.
(2018-12-29)
12 grudnia odbyła się III zwyczajna Rady Gminy Lubawa. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Po przedstawieniu sprawozdania wójta między sesjami radni podjęli szereg uchwał między innymi w sprawach zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023.
(2018-12-15)
30 listopada odbyła się II sesja Rady Gminy, w której uczestniczyło 15 radnych.Wójt Tomasz Ewertowski przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. W swojej informacji poinformował radnych między innymi o podpisaniu umowy z firmą Musa na przebudowę drogi w miejscowości Zielkowo
(2018-12-05)
Pierwsza sesja VIII kadencji Rady Gminy Lubawa odbyła się 22 listopada. Z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Elblągu obrady otworzył radny senior Benedykt Czarnecki, który do czasu wyboru Przewodniczącego przewodniczył obradom.
(2018-11-23)
W środę 17 września w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej w Tuszewie. Umowa dotyczy przekazania dotacji celowej w wysokości 703 514,00 zł.
(2018-10-19)