We wtorek, 30 grudnia odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyli wszyscy radni. W zastępstwie wójta Tomasza Ewertowskiego, który tego dnia był nieobecny, sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami odczytał wicewójt Marian Licznerski
(2015-01-05)
We wtorek 16 grudnia odbyła się III zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, wójt Tomasz Ewertowski, odczytał sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.
(2014-12-18)
W środę 10 grudnia odbył się II zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 15 radnych. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, wójt Tomasz Ewertowski, odczytał sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.
(2014-12-12)
W poniedziałek 1 grudnia odbyła się I sesja Rady Gminy Lubawa. Do wyboru przewodniczącego, prowadził ją, zgodnie ze zwyczajem, najstarszy radny, którym jest 63-letni Benedykt Czarnecki.
(2014-12-01)
W czwartek 6 listopada odbyła się XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W ostatnim posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych. Obrady rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego.
(2014-11-07)
W piątek, 10 października 2014 r. odbyła się konferencja podsumowująca zakończenie projektu polegającego na Budowie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” etap II.
(2014-10-29)
Już za niespełna miesiąc, 16 listopada br. wybory samorządowe. Dziś publikujemy pełną listę kandydatów na radnych do Rady Gminy Lubawa. O 15 mandatów będzie ubiegać się 41 kandydatów zgłoszonych przez 6 komitetów wyborczych
(2014-10-19)
We wtorek, 30 września po letniej przerwie odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt Tomasz Ewertowski poinformował uczestników sesji m.in. o odbytych spotkaniach roboczych z projektantami i wykonawcami gminnych inwestycji, bieżących inwestycjach i przetargach.
(2014-10-04)
W czwartek, 25 września odbyło się ogólnopolskie podsumowanie VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, nad którym patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. W tegorocznym turnieju Gmina Lubawa zajęła 5 miejsce w grupie III
(2014-10-02)
W punkcie: wolne wnioski i interpelacje głos zabrał mieszkaniec Tuszewa, Jan Nehring, który poruszył sprawę bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej. Odczytał treść pisma podpisanego przez 300 mieszkańców miejscowości do Zarządu Dróg Wojewódzkich
(2014-07-04)
Z dniem 12 maja siedziba Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa sp. z o.o. została przeniesiona do miejscowości Łążyn. Zakład mieści się w budynku miejscowej świetlicy wiejskiej (wejście od podwórka). Numery telefonów pozostają bez zmian.
(2014-06-24)
We wtorek, 27 maja odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2013 r. Na 15 obecnych radnych, 13 głosowało za, 1 głos był przeciw i jeden wstrzymujący się.
(2014-05-30)
W poniedziałek, 31 marca o godz. 11:00 odbyła się XXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności pomiędzy sesjami wójt Tomasz Ewertowski poinformował zebranych, m.in. o wspólnym z hodowcami trzody chlewnej spotkaniu z wojewodą Marianem Podziewskim.
(2014-04-01)
W czwartek, 27 lutego odbyła się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt Tomasz Ewertowski poinformował uczestników sesji m.in. o odbytych spotkaniach roboczych z projektantami i wykonawcami gminnych inwestycji oraz w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie.
(2014-02-28)
W czwartek, 30 stycznia odbyła się XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt Tomasz Ewertowski poinformował uczestników sesji m.in. o odbytych spotkaniach roboczych z projektantami i wykonawcami gminnych inwestycji
(2014-02-02)
We wtorek 14 stycznia br w Hotelu „Copernicus” odbyło się Spotkanie Noworoczne podsumowujące rok 2013 w Gminie Lubawa. W uroczystości wzięli udział Posłowie na Sejm: Zbigniew Babalski i Leonard Krasulski
(2014-01-15)
Podczas Sesji Rady Gminy Lubawa Szef Wydziału Rekrutacji mjr Adam Trypucki uroczyście nadał Pani Teresie LEDUCHOWSKIEJ złoty medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej.
(2014-01-02)
W czwartek, 28 listopada odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt Tomasz Ewertowski poinformował uczestników sesji m.in. o odbytych spotkaniach roboczych z projektantami oraz wykonawcami gminnych inwestycji
(2013-12-02)
W Kazanicach trwa realizacja inwestycji pn „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczali ścieków w miejscowości Kazanice”. Wartość umowy z wykonawcą robót budowlanych wynosi ponad 6 mln zł
(2013-11-09)
W środę, 30 października odbyła się XXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 15 radnych. W sprawozdaniu z działalności pomiędzy sesjami wójt gminy – Tomasz Ewertowski odczytał najistotniejsze informacje, które można wysłuchać w materiale filmowym
(2013-11-02)
W piątek, 27 września odbyła się XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 14 radnych.
(2013-09-29)