30 czerwca odbyła się XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 13 radnych, którzy podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2017-2022, zmiany uchwały budżetowej
(2017-07-06)
W poniedziałek 27 lutego w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Rożentalu odbyła XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyli wszyscy radni, którzy m.in. podjęli uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego,
(2017-03-02)
W czwartek 29 grudnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W ostatniej w tym roku sesji uczestniczyło 14 na 15 radnych.
(2016-12-31)
We wtorek 29 listopada odbyła się XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 14 radnych, którzy m.in. podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021, zmiany uchwały budżetowej, stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych, programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi a także planu pracy Rady na 2017 rok.
(2016-12-02)
W piątek 28 października odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyli wszyscy radni, którzy podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021, zmiany uchwały budżetowej, przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lubawa na lata 2016-2025
(2016-11-02)
W czwartek 30 czerwca odbyła się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyli wszyscy radni, którzy m.in. przyjęli informację o stanie zaawansowania inwestycji w gminie Lubawa oraz podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021,
(2016-07-06)
31 maja odbyła się XVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Lubawa za 2015 r.
(2016-06-02)
Dnia 27 kwietnia odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Obok stałych punktów porządku obrad radni przyjęli: ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015, informację o stanie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gminy,
(2016-04-29)
W czwartek 31 marca odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyli wszyscy radni, którzy m.in. przyjęli sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa za 2015 rok oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
(2016-04-01)
W poniedziałek 29 lutego odbyła się XV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyli wszyscy radni, którzy m.in. dokonali przesunięć w budżecie, zmienili również Wieloletnią Prognozę Finansową.
(2016-03-03)
W piątek 15 stycznia odbyła się XIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyli wszyscy radni.
(2016-01-19)
W dniu dzisiejszym tj. 30 grudnia radni spotkali się na XIII, ostatniej w tym roku sesji rady Gminy Lubawa. W sesji uczestniczyło 15 radnych.
(2015-12-30)
W poniedziałek 30 listopada odbyła się XII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyło 15 radnych.
(2015-12-04)
W piątek 30 października odbyła się XI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyli wszyscy radni. Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami.
(2015-10-31)
W środę 30 września odbyła się X zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 13 na 15 radnych. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, wójt Tomasz Ewertowski, odczytał sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.
(2015-10-05)
W piątek 3 lipca odbyła się IX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyło 14 radnych. Na obradach pojawili się także byli sołtysi, którzy swoją funkcję sprawowali co najmniej 20 lat
(2015-07-08)
W czwartek 28 maja odbyła się VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2014 r.
(2015-05-30)
W piątek 24 kwietnia odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyli wszyscy radni. Na obradach pojawili się także nowo wybrani sołtysi z miejscowości, w których odbyły się już wybory sołtysów i rad sołeckich.
(2015-04-27)
Na początku marca odbył się odbiór techniczny nowo wybudowanego budynku socjalnego w Szczepankowie. Budowa została zrealizowana na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym „PRIMBUD” Sp. z o.o. z Działdowa.
(2015-04-06)
We wtorek 31 marca odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt poinformował m.in. o rozstrzygnięciu przetargów na organizację placów zabaw oraz dostawę wyposażenia do oddziałów przedszkolnych
(2015-04-03)
W poniedziałek 16 lutego odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyli wszyscy radni. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt poinformował m.in. o rozstrzygnięciu przetargu na budowę kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Byszwałd – etap II.
(2015-02-20)