W sobotę 28 września w Kurzętniku odbyły się Wojewódzkie Letnie Igrzyska Samorządowe o Puchar Marszałka Województwa. W zawodach wzięło udział 9drużyn, wśród nich 35-osobowa reprezentacja Gminy Lubawa złożona z mieszkańców, członków LZS oraz pracowników urzędu.
(2019-10-01)
W piątek, 27 września br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa, wicewójt Marian Licznerski wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Lubawa Janem Laskowskim wręczyli dyplomy i upominki uczniom gminnych szkół, którzy otrzymali stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe
(2019-09-28)
Prawie 3 miliony złotych otrzyma Gmina Lubawa na remonty i przebudowy dróg gminnych. Umowę na dofinansowanie drogowych inwestycji wójt Tomasz Ewertowski podpisał z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim 16 września.
(2019-09-19)
W ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Fijewo wybudowano kilkaset metrów ciągu pieszo-rowerowego Inwestycja zrealizowana została przez Zarząd Dróg Wojewódzkich przy znacznym udziale finansowym Gminy Lubawa, połączyła istniejąca już wcześniej ścieżkę w ciągu drogi 541 z miejscowością Fijewo i miastem Lubawa.
(2019-09-12)
Urząd Gminy Lubawa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa", które realizowane będzie w latach 2019-2020 w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubawa".
(2019-07-09)
Podczas ostatniej sesji odbyło się oficjalne pożegnanie Sekretarza Gminy Lubawa – Henryka Bacha w związku z przejściem z końcem lipca 2019 roku na emeryturę.
(2019-07-05)
W piątek 28 czerwca w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach oprócz radnych uczestniczyli sportowcy, trenerzy i działacze sportowi, którzy za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 roku zostali wyróżnieni nagrodą Wójta Gminy Lubawa.
(2019-07-04)
W czwartek 30 maja odbyła się VII zwyczajna sesja Gminy Lubawa, pierwsza z udziałem nowo wybranych sołtysów. W sesji brało udział 15 radnych. Podczas sesji obecna była drużyna chłopców, która zdobyła tytuł Mistrza Województwa w halowej piłce nożnej
(2019-06-06)
W czwartek 28 marca odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Lubawa z udziałem sołtysów kadencji 2015-2019. Na zakończenie posiedzenia wójt gminy Tomasz Ewertowski oraz przewodniczący Rady Jan Laskowski podziękowali włodarzom wsi za 4-letnią pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz współdziałanie z samorządem gminnym.
(2019-03-29)
W środę 27 lutego odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 15 radnych, którzy podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2018-2023, zmiany uchwały budżetowej,
(2019-03-01)
W środę 17 stycznia w restauracji Copernicus odbyła się coroczna Konferencja Noworoczna Gminy Lubawa. Była to okazja do podsumowania zadań inwestycyjnych, kulturalnych i społecznych zrealizowanych w 2018 roku oraz złożenia podziękowań osobom i jednostkom współpracującym z gminą.
(2019-01-17)
W piątek 28 grudnia odbyła się IV zwyczajna, zarazem ostatnia w tym roku, sesja Rady Gminy Lubawa. Najważniejszym jej puntem było uchwalenie budżetu na przyszły rok. Zakłada on 10 mln 405 tys. zł wydatków majątkowych w tym 3 mln 145 tys. zł na drogi gminne.
(2018-12-29)
12 grudnia odbyła się III zwyczajna Rady Gminy Lubawa. W sesji uczestniczyło 14 radnych. Po przedstawieniu sprawozdania wójta między sesjami radni podjęli szereg uchwał między innymi w sprawach zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023.
(2018-12-15)
30 listopada odbyła się II sesja Rady Gminy, w której uczestniczyło 15 radnych.Wójt Tomasz Ewertowski przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. W swojej informacji poinformował radnych między innymi o podpisaniu umowy z firmą Musa na przebudowę drogi w miejscowości Zielkowo
(2018-12-05)
Pierwsza sesja VIII kadencji Rady Gminy Lubawa odbyła się 22 listopada. Z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Elblągu obrady otworzył radny senior Benedykt Czarnecki, który do czasu wyboru Przewodniczącego przewodniczył obradom.
(2018-11-23)
W środę 17 września w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej w Tuszewie. Umowa dotyczy przekazania dotacji celowej w wysokości 703 514,00 zł.
(2018-10-19)
27 września br. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Gminy Lubawa odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Lubawa.W pierwszej części wyróżniono uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych za wyniki w nauce i sporcie o czy informowaliśmy naszych czytelników.
(2018-10-04)
Trwają przebudowy gminnych dróg Omule-Szczepankowo w miejscowości Omule oraz Łążyn-Szczepankowo w miejscowości Łążyn. Obie inwestycje zostaną w 50 proc. dofinansowane z budżetu państwa.
(2018-09-07)
Gmina Lubawa przystąpiła do realizacji zadania związanego z uruchomieniem usług opiekuńczych w formie teleopieki. Jest to system powiadamiania ratunkowego stosowany u osób o obniżonej samodzielności, w tym osób starszych, niepełnosprawnych lub chorych.
(2018-08-14)
W piątek 29 czerwca odbyła się ostatnia przed wakacjami sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 14 radnych, którzy m.in. przyjęli informację o stanie zaawansowania inwestycji w gminie Lubawa oraz Raport z monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 za 2017 rok.
(2018-07-05)
We wtorek 29 maja odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi - Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2017 r. Na 13 obecnych radnych wszyscy jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.
(2018-06-01)