Już za niespełna miesiąc, 16 listopada br. wybory samorządowe. Dziś publikujemy pełną listę kandydatów na radnych do Rady Gminy Lubawa. O 15 mandatów będzie ubiegać się 41 kandydatów zgłoszonych przez 6 komitetów wyborczych
(2014-10-19)
We wtorek, 30 września po letniej przerwie odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt Tomasz Ewertowski poinformował uczestników sesji m.in. o odbytych spotkaniach roboczych z projektantami i wykonawcami gminnych inwestycji, bieżących inwestycjach i przetargach.
(2014-10-04)
W czwartek, 25 września odbyło się ogólnopolskie podsumowanie VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, nad którym patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. W tegorocznym turnieju Gmina Lubawa zajęła 5 miejsce w grupie III
(2014-10-02)
W punkcie: wolne wnioski i interpelacje głos zabrał mieszkaniec Tuszewa, Jan Nehring, który poruszył sprawę bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej. Odczytał treść pisma podpisanego przez 300 mieszkańców miejscowości do Zarządu Dróg Wojewódzkich
(2014-07-04)
Z dniem 12 maja siedziba Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa sp. z o.o. została przeniesiona do miejscowości Łążyn. Zakład mieści się w budynku miejscowej świetlicy wiejskiej (wejście od podwórka). Numery telefonów pozostają bez zmian.
(2014-06-24)
We wtorek, 27 maja odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi Tomaszowi Ewertowskiemu absolutorium z tytułu z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2013 r. Na 15 obecnych radnych, 13 głosowało za, 1 głos był przeciw i jeden wstrzymujący się.
(2014-05-30)
W poniedziałek, 31 marca o godz. 11:00 odbyła się XXXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności pomiędzy sesjami wójt Tomasz Ewertowski poinformował zebranych, m.in. o wspólnym z hodowcami trzody chlewnej spotkaniu z wojewodą Marianem Podziewskim.
(2014-04-01)
W czwartek, 27 lutego odbyła się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt Tomasz Ewertowski poinformował uczestników sesji m.in. o odbytych spotkaniach roboczych z projektantami i wykonawcami gminnych inwestycji oraz w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie.
(2014-02-28)
W czwartek, 30 stycznia odbyła się XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt Tomasz Ewertowski poinformował uczestników sesji m.in. o odbytych spotkaniach roboczych z projektantami i wykonawcami gminnych inwestycji
(2014-02-02)
We wtorek 14 stycznia br w Hotelu „Copernicus” odbyło się Spotkanie Noworoczne podsumowujące rok 2013 w Gminie Lubawa. W uroczystości wzięli udział Posłowie na Sejm: Zbigniew Babalski i Leonard Krasulski
(2014-01-15)
Podczas Sesji Rady Gminy Lubawa Szef Wydziału Rekrutacji mjr Adam Trypucki uroczyście nadał Pani Teresie LEDUCHOWSKIEJ złoty medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczpospolitej Polskiej.
(2014-01-02)
W czwartek, 28 listopada odbyła się XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt Tomasz Ewertowski poinformował uczestników sesji m.in. o odbytych spotkaniach roboczych z projektantami oraz wykonawcami gminnych inwestycji
(2013-12-02)
W Kazanicach trwa realizacja inwestycji pn „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z budową oczyszczali ścieków w miejscowości Kazanice”. Wartość umowy z wykonawcą robót budowlanych wynosi ponad 6 mln zł
(2013-11-09)
W środę, 30 października odbyła się XXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 15 radnych. W sprawozdaniu z działalności pomiędzy sesjami wójt gminy – Tomasz Ewertowski odczytał najistotniejsze informacje, które można wysłuchać w materiale filmowym
(2013-11-02)
W piątek, 27 września odbyła się XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 14 radnych.
(2013-09-29)
W piątek, 6 września 2013r. piątek o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXVI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W porządku obrad przewidziano:
(2013-09-12)
Urząd Gminy Lubawa przedstawia harmonogram wywozu odpadów na miesiące lipiec - grudzień. Termin wywozu odpadów zbieranych selektywnie: papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne ustala się na dzień 24 i 31 lipca 2013 r.
(2013-07-18)
Urząd Gminy Lubawa przedstawia harmonogram wywozu odpadów na miesiąc lipiec.
(2013-05-08)
W piątek, 28 czerwca o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się XXV zwyczajna sesja Rady Gminy. W sprawozdaniu z działalności między sesjami wójt poinformował radnych m.in. o wynikach przetargu na zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych
(2013-07-01)
W środę, 29 maja o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy.
(2013-06-02)
Zgodnie z założonym terminem w środę, 15 maja odbył się końcowy odbiór techniczny inwestycji dotyczącej zagospodarowania wsi Rożental. Mieszkańcy miejscowości mogą już od listopada ubiegłego roku korzystać z nowych parkingów i chodników
(2013-06-01)