Złotowo - Dożynki Gminy Lubawa 2020

Opublikowano:

W niedzielę, 30 sierpnia w Złotowie odbyły się Dożynki Gminne 2020.
Święto plonów było w tym roku, z uwagi na epidemię koronawirusa, nieco skromniejsze niż zwykle, ale mieszkańcy gminy tradycyjnie już przygotowali imponujące wieńce dożynkowe.

Gminne święto plonów rozpoczęło się od poświęcenia wieńców dożynkowych oraz mszy świętej dziękczynnej za tegoroczne zbiory, która została odprawiona w kościele pw. św. Barbary. Mszy świętej koncelebrowanej w asyście kapłanów dekanatu przewodniczył dziekan Dekanatu Lubawskiego ks. Marcin Staniszewski, a homilię wygłosił dekanalny duszpasterz rolników ks. Szczepan Modliborski. Następnie na placu przed szkołą odbyła się dalsza część uroczystości. Pomimo ograniczonego programu uczestnicy nie zawiedli.

Wśród licznie zgromadzonych mieszkańców nie zabrakło także gości: senator Bogusławy Orzechowskiej, Andrzeja Milkiewicza – dyrektora gabinetu Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, wójtów, radnych, sołtysów, przedstawicieli instytucji rolniczych, lokalnego biznesu oraz stowarzyszeń.

Po powitaniu zgromadzonych, sekretarz Gminy Adam Roznerski przedstawił tegorocznych starostów dożynek. Honory starostów pełnili: Anna Fafińska z Czerlina oraz Waldemar Wierzbowski ze Złotowa. To właśnie oni przekazali dożynkowy chleb wójtowi Tomaszowi Ewertowskiemu.

Następnie głos zabrał wójt, który w kilku słowach podkreślił, że dożynki w gminie Lubawa to uroczystość o wieloletniej tradycji. To czas podziękowań: Panu Bogu za plony, a rolnikom za ciężką pracę i  codzienny trud. Obok życzeń i podziękowań dla rolników i osób związanych z rolnictwem, nie zabrakło także słów wdzięczności skierowanych do uczestników święta oraz organizatorów.

Na zakończenie wójt odczytał fragment listu przesłanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Głos zabrała także senator RP Bogusława Orzechowska. W imieniu Marszałka województwa wystąpił dyrektor gabinetu Andrzej Milkiewicz. Nie zabrakło także słów od księdza dziekana Marcina Staniszewskiego. Następnie przystąpiono do ogłoszenia wyników w Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy.

W konkursie uczestniczyło 9 ekip, 8 z nich otrzymało puchary za udział oraz dyplomy, jeden zdobył tytuł najpiękniejszego a był nim wieniec przygotowany przez parafię pw. św. Bartłomieja Apostoła w Sampławie – miejscowość Łążek. Wszystkie wieńce otrzymały także nagrodę Wójta w wysokości 1.000 zł każdy.

Miłym akcentem było także nagrodzenie pucharami tegorocznych starostów dożynkowych. Puchary te ufundowała Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza a wręczył wójt Tomasz Ewertowski oraz Stefan Kordalski – członek Izb w powiecie Iławskim. Uroczystość zakończyło uhonorowanie państwa Elżbiety i Waldemara Wierzbowskich pucharem za zdobycie tytułu laureata w XXVI edycji ogólnopolskiego konkursu: Rolnik – Farmer Roku. 

(elubawa)  
foto mz