W mininy piątek, 9 września o godz. 10:00 odbyła się IX-ta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Podczas obrad sesji wręczone zostały dyplomy uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
(2011-09-13)
W piątek, 9 września o godz. 10:00 odbędzie się IX-ta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Podczas obrad nastąpi: przyjęcie protokołu z poprzednich sesji, sprawozdanie z działalności Wójta w okresie miedzy sesjami oraz wręczenie dyplomów uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych
(2011-09-03)
Została podpisana umowa na przebudowę i remont chodników w miejscowościach: Władyki, Pomierki, Prątnica i Omule. Wpłynęło siedem ofert. Do realizacji zadania wybrano firmę MUSA z Targowiska Dolnego za cenę 241 tys. 812, 23 zł. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 15 października 2011 r.
(2011-08-23)
Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę i remont chodników w miejscowościach: Władyki, Pomierki, Prątnica i Omule. Wpłynęło siedem ofert. Do realizacji zadania wybrano firmę MUSA z Targowiska Dolnego za cenę 241 tys. 812, 23 zł. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na 15 października 2011 r.
(2011-08-08)
Została podpisana umowa z firmą Zakład Usług Wiertniczych „STUDWIERT” Piotr Kurkowski na budowę i modernizację systemu wodociągowego na terenie gminy Lubawa. Inwestycja zostanie dofinansowana w 50% w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
(2011-08-03)
W niedzielę, 31 lipca w Targowisku Dolnym (teren przy Hotelu i Restauracji Coprenicus) odbędzie się ogólnopolski „Festiwal Wieprzowiny”.Organizatorem imprezy jest Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza i Gmina Lubawa przy współudziale W-M ODR oraz Lubawskiej Spółdzielni Producentów Trzody LUB-TUCZ. Festiwal finansowany jest ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.
(2011-07-27)
22 lipca odbył się odbiór techniczny przebudowanej na odcinku ok. 1 km drogi gminnej w Targowisku. W odbiorze uczestniczyli: inwestor, wykonawca i nadzór budowlany. Był to kolejny etap modernizacji drogi gminnej w ciągu od drogi krajowej nr 15 do drogi powiatowej Lubawa – Targowisko – Rakowice.W ubiegłym roku wyremontowano 500 metrowy odcinek nawierzchni od „krajówki” do Targowiska.
(2011-07-25)
W komentarzach do relacji z VIII zwyczajnej sesja Rady Gminy Lubawa głos zabrał radny gminny Kazimierz Neumann oraz wójt Gminy Lubawa Tomasz Ewertowski. Z uwagi na prośby internautów oraz na wagę tej dyskusji zdecydowaliśmy się opublikować obydwa komentarze również na stronie głównej naszego portalu. Zapraszamy do lektury
(2011-07-08)
W czwartek, 30 czerwca o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbyła się VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
(2011-07-05)
W Gutowie został ogrodzony teren przy świetlicy wiejskiej oraz powstał nowy plac zabaw. Wyposażenie placu oraz elementy na ogrodzenie zostaną dofinansowane w kwocie 10.300 zł z funduszy unijnych - oś IV LEADER (PROW 2007-2013). Mieszkańcy zapewnili wkład własny w postaci pracy przy wykonaniu ogrodzenia oraz drewna przeznaczanego do budowy drewnianego ogrodzenia i ławek
(2011-07-04)
W Gutowie został ogrodzony teren przy świetlicy wiejskiej oraz powstał nowy plac zabaw. Wyposażenie placu oraz elementy na ogrodzenie zostaną dofinansowane w kwocie 10.300 zł z funduszy unijnych - oś IV LEADER (PROW 2007-2013). Mieszkańcy zapewnili wkład własny w postaci pracy przy wykonaniu ogrodzenia oraz drewna przeznaczanego do budowy drewnianego ogrodzenia i ławek.
(2011-06-28)
Ogłoszony został konkurs na Ułatwienie młodzieży uzdolnionej i mającej trudne warunki materialne rozpoczęcia nauki szkole wyższej poprzez dofinansowanie stypendiów na pierwszy rok stacjonarnych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach mających uprawnienia magisterskie
(2011-06-21)
Trwają prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej Gierłoż – Zielkowo – Byszwałd w miejscowości Byszwałd. W ramach inwestycji wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Iława wykona przebudowę drogi wraz z chodnikami, zatokę autobusową, parkingi i odwodnienie. Wartość zadania wynosi 2 mln 454 tys. 698 zł. Termin realizacji do listopada 2011 roku.
(2011-06-15)
W środę, 8 czerwca o godz. 12:00 w Auli Domu Literatury w Warszawie wójt gminy Lubawa Tomasz Ewertowski odbierze honorową nagrodę Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu przyznaną przez kapitułę konkursu Orzeł Agrobiznesu. Gmina Lubawa udzieliła rekomendacji Bankowi Spółdzielczemu w Lubawie, w efekcie której Bank został nagodzony Orłem Agrobiznesu.
(2011-06-06)
We wtorek, 31 maja o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się VII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W Sesji wzięło udział 15 radnych, sołtysi oraz goście.
(2011-06-01)
Rozpoczęły się prace budowlane przy przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Byszwałd. W ramach inwestycji wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Iława wykona przebudowę drogi wraz z chodnikami, zatokę autobusową, parkingi i odwodnienie
(2011-05-31)
We wtorek, 24 maja o godz. 10:00 odbędzie się odbiór techniczny przebudowanej drogigminnej (odcinek 360 m) w Władykach z udziałem wykonawcy, inspektora nadzoru, radnych z terenu Grabowo-Wałdyki oraz przewodniczącego komisji drogowej. Na dofinansowanie inwestycji w kwocie 100 tys. zł została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dotacja została przyznana ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Inwestycję realizowało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Iławy.
(2011-05-23)
Został pozytywnie rozpatrzony wniosek Gminy Lubawa na „Remont i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Byszwałd” w ramach konkursu pod nazwą Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla, Działanie 1: Mała infrastruktura wiejska.
(2011-05-17)
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych. Termin składania ofert upływa 13 maja o godz. 9:00. W ramach przetargu planuje się dostawę 100 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Szczegóły dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.
(2011-05-07)
Już po raz czternasty Iławska Izba Gospodarcza zorganizowała Konkurs na Produkty i Lidera Innowacji Roku 2010 w Powiecie Iławskim w trzech kategoriach. Gmina Lubawa stratowała w kategorii „INWESTYCJA SAMORZĄDOWA„ - „Budowa wielofunkcyjnej bazy sportowej na terenie Gminy Lubawa” zajmując II miejsce.
(2011-05-02)
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa rozpoczął kampanię społeczną „Pomaganie - ludzka rzecz”, której celem jest upowszechnienie informacji na temat wolontariatu. Dodatkowo zapraszamy wszystkie osoby chętne do włączenia się w grupę wolontariuszy w gminie Lubawa.
(2011-04-29)