Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie

Opublikowano:

9 czerwca br. w Karczmie „Nad Sandelą” odbyły się sprawozdawcze obrady Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie. Podczas tegorocznego spotkania rzemieślników, zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz Miasta i Gminy:  Stanisław Kieruzel - Zastępca Burmistrza oraz Tomasz Ewertowski - Wójt Gminy, oraz zaproszeni goście: Antoni Górski - Prezes WM Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, Mieczysław Królicki - Dyrektor WM Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, Wincenty Szarmach - Specjalista do spraw BHP, Adam Kołpacki - Koordynator staży zawodowych/instruktor nauki zawodu w Firmie Szynaka.

Minutą ciszy oddano hołd zmarłym członkom cechu, przyjaciołom i braciom środowiska rzemieślniczego w osobach: Stefania Dmochewicz, Lech Janda, Zbigniew Patecki, Franciszek Romanowski, Jan Wilczewski, Albin Wierzbowski i Marian Makszyński.

Przewodniczącym zebrania jednogłośnie wybrano Starszego Cechu Krzysztofa Ornowskiego, sekretarzem Piotra Truszczyńskiego. Do prawidłowego przebiegu obrad powołano stosowne komisje: Mandatowo – Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków. 

Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały w sprawach zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  oraz  szereg innych. Członkowie udzielili Zarządowi absolutorium oraz przyjęli plan finansowy na kolejny rok. W sprawozdaniach przedstawiono działalność: Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej i Sadu Cechowego.

Z rąk Prezesa WM Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie – Antoniego Gorskiego, Starszego Cechu – Krzysztofa Ornowskiego i Podstarszego Cechu – Józefa Dmochewicza wręczono odznaczenia:

Wojewódzka Honorowa Odznaka Rzemiosła  - odznaczeni: Robert Kowalkowski, Zbigniew Kowalkowski, Magdalena Waldan, Adam Szczesiak, Marek Rytlewski

Honorowa Odznaka Rzemiosła – odznaczeni: Zdzisław Niesiobędzki, Piotr Truszczyński

Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego – odznaczeni: Zbigniew Pryba, Irena Szczepańska

Złoty Medal im. Jana Kilińskiego – odznaczeni: Wincenty Szarmach

Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego – odznaczeni: Eugenia Wojciechowska, Krzysztof Ornowski

W imieniu Zarządu Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie wręczono także:

- Gratulacje i wyrazy uznania za  nominację do  Nagrody Polskiej Rady Biznesu imienia Jana Wejcherta w kategorii „Sukces” oraz zaszczytne wyłonienie jako Finalista wśród kilkuset nominowanych do „Biznesowych Oskarów” dla Pana Jana Szynaki

- Podziękowanie dla Pana Wincentego  Szarmacha za organizację  Turniej wiedzy w zakresie prawa pracy i BHP.

- Podziękowanie za zaangażowanie w przygotowanie młodzieży do udziału  w XVII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z zakresu BHP dla Pana Adama Kołpackiego.

W tym dniu swoje urodziny obchodziła Pani Ewa Skolimowska, która jest Honorowym Członkiem Cechu – dołączając się do śpiewanego przez wszystkich zgromadzonych „Sto lat” i wręczonych kwiatów, życzymy Pani Ewie wszystkiego najlepszego. 

(elubawa)  
foto mz