Obchody 100. rocznicy objawień fatimskich w Lipach koło Lubawy

Opublikowano:

Od  13 maja do  13 października 1917 roku w portugalskim miasteczku Fatima trójce dzieci ukazywała się Matka Boża. Kościół  trzynaście lat po wydarzeniach zatwierdził objawienia.

13 maja w Sanktuarium w Lipach  odbyła się msza  św koncelebrowana  z okazji  100 rocznicy objawień fatimskich. Mszy przewodniczył kustosz sanktuarium ks, Mieczysław Rozmarynowicz  który  wygłosił homilię. 

W homilii  kapłan nawiązał do  zamachu na życie Jana Pawła II, które  nastąpiło w dniu 13 maja 1981 r., a więc dokładnie w rocznicę pierwszego objawienia się Matki Bożej w Fatimie. Cudowne ocalenie Ojca Świętego jest  potwierdzeniem prawdziwości i aktualności fatimskiego orędzia.

W odniesieniu do objawień fatimskich św. Jan Paweł II tłumaczył, że współczesny świat znajduje się na krawędzi czasu, a orędzie fatimskie może nam ukazać drogę w bezpieczną przyszłość. Przypomniał również, że dramatyczny moment, jaki przeżywa obecnie ludzkość, powinna  skłonić   wszystkich do zwracania się z większą ufnością do Niepokalanego Serca Maryi, aby wyprosiła z nami i dla nas zbawczą moc łaski Bożej. Jan Paweł II podkreślił, że orędzie fatimskie jest ściśle związane z przeznaczeniem Kościoła i ludzkości i musi być podejmowane z pokolenia na pokolenie, zgodnie z coraz nowymi znakami czasu. Trzeba do niego nieustannie powracać.

Po mszy św. zebrani na nabożeństwie tradycyjnie przeszli z figurą Matki Boskiej Fatimskiej wokół kościoła, rozważając tajemnice różańcowe.  (mz)