XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

We wtorek 29 listopada odbyła się XXII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. W obradach uczestniczyło 14 radnych, którzy m.in. podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2021, zmiany uchwały budżetowej, stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych, programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi a także planu pracy Rady na 2017 rok.

Na zakończenie sesji wójt odpowiedział na pytania. Pierwsze z nich zadał sołtys Zielkowa, a dotyczyło ono kilkukrotnych awarii sieci wodociągowej na terenie wsi. W odpowiedzi wójt poinformował, że Zakład Komunalny Gminy Lubawa przeanalizuje temat i jeśli zajdzie potrzeba to dokona wymiany pewnych odcinków sieci wodociągowej. 

Kolejne pytanie zadała przedstawicielka rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Tuszewie i dotyczyło ono budowy sali gimnastycznej przy tej placówce oświatowej.

Wójt poinformował, że w związku z planowaną reformą oczekuje na uchwalenie przez Sejm wiążących aktów prawnych. Po analizie sieci szkół na terenie gminy Lubawa, podjęte zostaną stosowne decyzje, m.in. te dotyczące inwestycji. (mz)