XIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

Trzydzieści pięć minut trwała XIX zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. 30 czerwca br. w sesji uczestniczyło 13 radnych. Zmieniono uchwałę w sprawie wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Lubawy, zmieniono uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z placów zabaw i regulaminu korzystania z łazienek.

Udzielono pomocy finansowej samorządowi województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów konserwacji rzeki Elszki i Sandeli w Lubawie.

Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu pomieszczeń przez Ośrodek Zdrowia w Lubawie bez przeprowadzania przetargu. Zmieniono wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2039 oraz zmieniono budżet na rok 2016.

W punkcie zapytania radni pytali o bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania naszego miasta. Odpowiedzi udzielał z-ca burmistrza Stanisław Kieruzel oraz kierownik Referatu Inwestycyjnego, Gospodarki Mieniem Komunalnym i Geodezji - Sławomir Jamroży.  (mz)