Głos św. Jana Chrzciciela nr 98

Opublikowano:

Trwamy w przeżywaniu Jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski i 800-lecia chrztu Lubawy i Ziemi Lubawskiej. Pozwólcie, moi Drodzy, że kolejnych kilka naszych rozważań w „Głosie Św. Jana” poświęcimy sakramentowi chrztu św.

O chrzcie mówimy, że jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Pana Boga i łaską Jego Miłosierdzia. Co to znaczy, że jest on darem? Ponieważ człowiek przychodząc na świat niczego ze sobą nie przynosi, a od razu coś otrzymuje. Chrzest jest łaską dlatego, że otrzymuje go człowiek rodzący się z grzechem pierworodnym, a dorosłemu przystępującemu do niego Pan Bóg gładzi wszystkie dotąd popełnione grzechy. 

Więcej w GLOS_NR_98.pdf