XII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W poniedziałek 30 listopada odbyła się XII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, w której uczestniczyło 15 radnych. 

W sprawozdaniu z działalności w okresie między sesjami wójt poinformował m.in. o zawartej umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie usuwania wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Lubawa na kwotę ponad 50 tys. zł oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych i zewnętrznych z lokalnymi wykonawcami zadania. 

Odbył się także odbiór końcowy zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Rożental. Firma Skanska wykonała dwie warstwy nakładki bitumicznej na odcinku 350 mb wraz z pełną podbudową części drogi. 

Radni podjęli uchwały m.in. w sprawach: podatku od nieruchomości, opłaty targowej i podatku od środków transportowych.

Zmianie uległy tylko następujące stawki podatku od nieruchomości:

- opłata za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosła o 4,44% i wynosi 18,80 zł za metr kwadratowy,

- podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą obecnie wynosi 0,85 zł za metr kwadratowy (w ubiegłym roku było to 0,80 zł),

-opłata za grunty pozostałe wyniesie 0,18 zł (było 0,15 zł).

- podatek związany z gruntami pod wodami wyniesie 4,58 zł od 1 ha powierzchni (było 4,33zł od 1 ha powierzchni)

- opłata za budynek mieszkalny nie ulegnie zmianie -  0,70 zł za 1m2 powierzchni

- opłata za budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych wyniesie 4,65 zł/1m2  (było 4,45 zł/1m2)

- za pozostałe budynki mieszkańcy zapłacą tyle samo, czyli 5zł/1m2, 

- stawka za garaże będzie taka sama - 5,50 zł od 1m2 pow. użytkowej. 

Poprzednie stawki  ustanowione były w dniu 30 listopada  2012 roku.

Podczas sesji radni podjęli także uchwały w sprawach: przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur w Iławie, programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2015-2020 oraz zmiany uchwały budżetowej. (elubawa)