XI zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W piątek 30 października odbyła się XI zwyczajna sesja Rady Gminy
Lubawa, w której uczestniczyli wszyscy radni. Wójt  przedstawił  sprawozdanie z działalności między sesjami.

Relacja wideo>>>>>

Przedmiotem obrad było sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych oraz pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń.

Radni podjęli także uchwały w sprawach:

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2013-2020, zmiany uchwały budżetowej, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Rakowice  oraz wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Iławskim do realizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa:  odc. Targowisko Dolne-Rakowice,odc. Rakowice-Zajączkowo; – miejscowość Złotowo” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” i zabezpieczenia w budżecie na 2016 rok środków finansowych na realizację  zadania w wysokości ponad  1 mln zł.

Łączna wartość tych zadań to ok. 4 mln zł. Ponadto w planach jest także przebudowa drogi gminnej w Kazanicach oraz odcinek Kazanice – Rożental.

Łączna kwota planowanych inwestycji drogowych wyniesie ok. 6 mln zł.
Obecnie Gmina realizuje przebudowę drogi w miejscowości Rożental.

(elubawa)