Głos św. Jana Chrzciciela nr 85

Opublikowano:

„Weszliśmy w kolejny Adwent naszego życia!” Tak często witamy ten powtarzający cyklicznie okres liturgiczny. Nie do końca jest to precyzyjne stwierdzenie. Adwent, od łac. adventus oznacza przyjście. Czyje przyjście? – Pana! Kiedy? – W tajemnicy świąt Bożego Narodzenia! Jednak ta coroczna piękna i potrzebna nam pamiątka, wspomnienie narodzin – urodzin Chrystusa Pana, zwraca nasze myśli na ostateczne, drugie przyjście Pana Jezusa na ziemię, które nazywamy paruzją.

Stąd adwent liturgiczny, jak uczył nas św. Jan Paweł II: odnawia oczekiwanie na Chrystusa, który przyjdzie, aby nas zbawić, w pełni urzeczywistniając swe królestwo sprawiedliwości i pokoju. Coroczne wspominanie narodzin Mesjasza w Betlejem odnawia w sercach wierzących pewność, że Bóg pozostaje wierny swym obietnicom.

glos_85_A41.pdf